tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472B

80-309 Gdańsk

08:00 - 16:00

Od pn. do pt.

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych. 

 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Nazwa Fundacja Thinking Zone z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000623078, NIP 5842750589, REGON 364696413 

ZAKRES STOSOWANIA 

Zastosowanie:  przetwarzanie danych osobowych  osób zainteresowanych kontaktem i potencjalną współpracą z Fundacją. 

IFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

DANE KONTAKTOWE 

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencje na adres e-mail: iod@thinkingzone.pl 

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH 

 1. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, w celu: 
 1. niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (w tym w celu kontaktu, zainicjowania rekrutacji), służących do wykonania umowy lub której stroną jest osoba, której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO); 
 1. marketingu produktów i usług Fundacji, co oznacza również przesyłanie informacji handlowych na podany adres e-mail, w tym marketingu w postaci reklam, promocji, newsletterów i innych form marketingu na telekomunikacyjne urządzenia końcowe takie jak: smartfony, telefony, laptopy, komputery i inne, mające dostęp do sieci Internet, których osoba jest użytkownikiem, (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO); 
 1. realizacji usługi newslettera zawierającego informacje o wydarzeniach z branży edukacyjnej, w tym także wydarzeń, w których ADO jest partnerem, uczestnikiem, patronem (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO);. 

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, tradycyjny przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych. 
 1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu zebranych danych osobowych m in. do analizy preferencji edukacyjnych, zainteresowań około edukacyjnych oraz będzie realizowane w celu marketingu produktów i usług Fundacji. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostarczanie spersonalizowanej reklamy produktów i usług Fundacji. 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa: 

5.1.- w punkcie 2.1. będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi przez Administratora, 

5.2. – w punktach 2.2, 2.3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

 1. Przetwarzane przez Fundację dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). 

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Ma Pan(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 1. Ma Pan(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnej chwili. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgoda może być wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail wskazany w pkt. 1.  
 1. Ma Pan(i) prawo do otrzymania dostarczonych do Fundacji danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. 
 1. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek realizacji poszczególnych usług wskazanych w pkt 2. przez Administratora. Konsekwencją wycofania zgody, będzie brak możliwości uzyskania informacji wskazanych w pkt 2. oraz w przypadku zawarcia umowy, brak możliwości jej skutecznej realizacji. 

 

Wejście w życie:  maj 2018 r.    Fundacja Thinking Zone 

 

Myślenie

Kluczem do myślenia jak prawdziwy naukowiec jest uznanie, że każda rzeczywista sytuacja (...) jest w gruncie rzeczy, gdy zostanie już zrozumiana, żenująco prosta

Eliyahu M. Goldratt

Fizyk, Twórca TOC

2016-03-14T15:19:08+01:00

Eliyahu M. Goldratt

Fizyk, Twórca TOC

Kluczem do myślenia jak prawdziwy naukowiec jest uznanie, że każda rzeczywista sytuacja (…) jest w gruncie rzeczy, gdy zostanie już zrozumiana, żenująco prosta

Możliwości

Człowiek tylko wtedy może z pełnym przekonaniem na coś się zgodzić,jeśli czuje, że ma możliwość niegodzenia się

Jesper Juul

Pedagog i terapeuta

2016-03-14T15:19:18+01:00

Jesper Juul

Pedagog i terapeuta

Człowiek tylko wtedy może z pełnym przekonaniem na coś się zgodzić,jeśli czuje, że ma możliwość niegodzenia się