logo

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

logo

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472B

80-309 Gdańsk

08:00 - 16:00

Od pn. do pt.

Rekrutacja – Liceum

Informacje ogólne

Proces rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Thinking Zone o profilu przedsiębiorczo – psychologicznym, został podzielony na kilka etapów, których przebycie jest niezbędne na drodze poznania wzajemnych oczekiwań i sposobu funkcjonowania naszej szkoły oraz dopięcie niezbędnych formalności.

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy w Liceum rekrutację do:

 • klasy 1 LO – 4 letnie – 18 miejsc
 • klasy 1 LO – 3 letnie – 18 miejsc
 • klasy 2 LO – 3 letnie – 3 miejsca

Dokument opisujący proces rekrutacji

Wizyta ucznia w Liceum Thinking Zone

Drogi Rodzicu, zapisz swoje dziecko na Dzień w Thinking Zone! – to jest pierwszy krok w rekrutacji.

 • ETAP I – MARZEC – MAJ 2019 – proces rekrutacji rozpoczyna się od całodziennej wizyty ucznia w 1 klasie liceum. Spędzenie pełnego dnia w naszej szkole jest niezbędne i służy poznaniu kultury naszej szkoły przez Ucznia/Uczennicę. Zapisy poprzez formularz na tej stronie.

 

 • ETAP II – MARZEC – CZERWIEC 2019 rozmowa z Kandydatem/Kandydatką o przyszłości, oczekiwaniach i pomysłach! Przekonaj nas, że możemy pomóc się Tobie rozwijać, i że Ty możesz wzbogacić naszą społeczność.

Możliwość otrzymania maksymalnie 26 punktów.

 • ETAP III – 26-27 KWIETNIA 2019 – udział Kandydatów/Kandydatek w TeZetonie Thinking Zone, czyli całonocnym spotkaniu grupowym, pod okiem zespołu psychologiczno – pedagogicznego, którego celem, jest wspólna praca nad konkretnym projektem w atmosferze dobrej zabawy. Podczas hakatonu chcemy spędzić razem trochę czasu, poznać się bliżej a także przyjrzeć się kompetencjom w zakresie: współpracysamodzielności, odpowiedzialnościnawiązywania relacjikomunikacjiproaktywności.

Możliwość uzyskania maksymalnie 40 punktów.

 • ETAP IV – CZERWIEC 2019 – analiza wyników egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty oraz oceny na świadectwie Uczniów/Uczennic według klucza opisanego w tabeli dostępnej w kolejnej zakładce.

Minimalny próg punktowy uprawniający do ubiegania o miejsce w Liceum Thinking Zone to 130 punktów.

Punkty za egzamin gimnazjalny 

Egzamin Max. wynik Mnożnik Max. liczba punktów
J. polski 100 % 0,2 20
Historia i wos 100 % 0,2 20
Matematyka 100 % 0,2 20
Przedmioty przyr. 100 % 0,2 20
J. angielski – poziom podst. 100 % 0,2 20
                                                                                               RAZEM 100

Punkty za oceny na świadectwie:

 • celujący – 18 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dopuszczający – 2 punkty

Pod uwagę bierzemy:

 • matematykę, j. angielski i j. polski,
 • oraz jeden z trzech przedmiotów do wyboru: geografia, lub wiedza o społeczeństwie, lub historia 
 • za dodatkowe dokonania wykazane na świadectwie – 2 punkty

Minimalny próg punktowy uprawniający do ubiegania się o miejsce w liceum Thinking Zone to 130 punktów. 

Finanse w liceum Thinking Zone

 • Wpisowe w roku szkolnym 2019/2020 – wynosić będzie 1600 zł – jest to opłata jednorazowa na cały etap edukacyjny
 • Czesne w roku szkolnym 2019/2020 – wynosić będzie 1600 zł / 1 m-c, płatne przez 12 miesięcy
 • Od 01.03.2019 uruchamiamy proces rekrutacji do 1 klasy LO – 3 – letniego i 1 klasy LO – 4 – letniego
 • Osoby zainteresowane rozpoczęciem procesu rekrutacji będą zobowiązane do wpłacenia 800 zł zaliczki, która w przypadku dostania się Ucznia do Liceum, zostanie zaliczona na poczet opłaty wpisowej, której całkowita wartości wynosi 1600,00 zł
 • W przypadku rezygnacji z ubiegania się o miejsce w naszej szkole – Liceum przysługuje tytułem zrealizowanych usług rekrutacyjnych bezzwrotne wynagrodzenie w wysokości 400,00 zł
 • W przypadku nieprzyjęcia Ucznia do Liceum z przyczyn leżących po stronie szkoły, zostanie dokonany zwrot całego wynagrodzenia w wysokości 800,00 zł
 • Przygotowaliśmy stosowną umowę na ten proces.