logo

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

logo

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472B

80-309 Gdańsk

08:00 - 16:00

Od pn. do pt.

Rekrutacja – Liceum

Informacje ogólne

Proces rekrutacji do Liceum został podzielony na kilka etapów, których przebycie jest niezbędne na drodze poznania wzajemnych oczekiwań i sposobu funkcjonowania naszej szkoły oraz dopięcie niezbędnych formalności.

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy w Liceum rekrutację do: klasy 1 (w trybie 4 letnim), klasy 1 (w trybie 3 letnim) oraz klasy 2 (w trybie 3 letnim)..

 • ETAP I [03/2019] – proces rekrutacji rozpoczyna spotkanie z rodzicami oraz uczniem w ustalonym terminie. Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres info@thinkingzone.pl.
 • ETAP II [04/2019] – udział kandydatów w TeZetonie Thinking Zone, czyli całonocnym spotkaniu grupowym, pod okiem zespołu pedagogicznego, którego cele, jest wspólna praca nad konkretnym projektem w atmosferze dobrej zabawy. Podczas warsztatu chcemy spędzić razem trochę czasu, poznać się bliżej a także przyjrzeć się kompetencjom w zakresie: współpracy, samodzielności, odpowiedzialności, nawiązywania relacji, komunikacji i proaktywności.
 • ETAP III [06/2019] – analiza wyników egzaminów gimnazjalnych oraz oceny na świadectwie Kandydatów/tek według klucza opisanego w tabeli dostępnej w kolejnej zakładce.
 • ETAP IV [06/2019] rozmowa z Kandydatem/tką o przyszłości, oczekiwaniach i pomysłach. Rozmowy również będziemy analizować. Kandytat/ka może otrzymać max. 26 punktów za rozmowę.

Minimalny próg punktowy uprawniający do ubiegania o miejsce w liceum Thinking Zone to 130 punktów.

Punkty za egzamin gimnazjalny 

Egzamin Max. wynik Mnożnik Max. liczba punktów
J. polski 100 % 0,2 20
Historia i wos 100 % 0,2 20
Matematyka 100 % 0,2 20
Przedmioty przyr. 100 % 0,2 20
J. angielski – poziom podst. 100 % 0,2 20
                                                                                               RAZEM 100

Punkty za oceny na świadectwie:

 • celujący – 18 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dopuszczający – 2 punkty

Pod uwagę bierzemy:

 • matematykę, j. angielski i j. polski,
 • oraz jeden z trzech przedmiotów do wyboru: geografia, lub wiedza o społeczeństwie, lub historia 
 • za dodatkowe dokonania wykazane na świadectwie – 2 punkty

Minimalny próg punktowy uprawniający do ubiegania się o miejsce w liceum Thinking Zone to 130 punktów.