tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472B

80-309 Gdańsk

08:00 - 16:00

Od pn. do pt.

Rekrutacja – Liceum

Informacje ogólne

Proces rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Thinking Zone o profilu przedsiębiorczo – psychologicznym, został podzielony na kilka etapów, które są niezbędne na drodze poznania wzajemnych oczekiwań i sposobu funkcjonowania naszej szkoły oraz dopięcie niezbędnych formalności.

Dokument opisujący proces rekrutacji

 • ETAP I – DZIEŃ W THINKING ZONE – Zapraszamy kandydata/kandydatkę na cały Dzień w Thinking Zone, do uczestnictwa we wszystkich lekcjach i pracy w zespole.
 • ETAP II – SPOTKANIE REKRUTACYJNE – Rozmowa z kandydatem/kandydatką o przyszłości, oczekiwaniach i pomysłach! Przekonaj nas, że możemy pomóc się Tobie rozwijać i że Ty możesz wzbogacić naszą społeczność.

Możliwość uzyskania maksymalnie 26 punktów.

 • ETAP III – TEZETON udział Kandydatów/Kandydatek w TeZetonie Thinking Zone, czyli całonocnym spotkaniu grupowym, pod okiem zespołu psychologiczno – pedagogicznego, którego celem jest wspólna praca nad konkretnym projektem w atmosferze dobrej zabawy. Podczas hakatonu chcemy spędzić razem trochę czasu, poznać się bliżej, a także przyjrzeć się kompetencjom w zakresie: współpracy, samodzielności, odpowiedzialności, nawiązywania relacji, komunikacji i proaktywności.

Możliwość otrzymania maksymalnie 40 punktów.

 • ETAP IV – ŚWIADECTWO + EGZAMIN – dostarczenie do szkoły oryginałów świadectw oraz wyników z egzaminów.

Minimalny próg punktowy z otrzymanych wyników na świadectwie i egzaminie uprawniający do ubiegania się o miejsce w Liceum Thinking Zone to 130 punktów.

Punkty za egzamin ósmoklasisty:

Egzamin Max. wynik Mnożnik Max. liczba punktów
J. polski 100 % 0,35 35
Matematyka 100 % 0,35 35
Język obcy nowożytny 100 % 0,35 30
                                                                                        RAZEM: 100

Punkty za oceny na świadectwie:

 • celujący – 18 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dopuszczający – 2 punkty

Pod uwagę bierzemy:

 • przedmioty: matematykę, j. angielski, j. polski
 • oraz jeden z trzech przedmiotów do wyboru: geografia lub wiedza o społeczeństwie lub historia 

Minimalny próg punktowy z otrzymanych wyników na świadectwie i egzaminie uprawniający do ubiegania się o miejsce w Liceum Thinking Zone to 130 punktów.