tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472B

80-309 Gdańsk

08:00 - 16:00

Od pn. do pt.

Rekrutacja – Liceum

Informacje ogólne

W procesie rekrutacyjnym ważne jest, aby jak najlepiej poznać wzajemne oczekiwania i możliwości, zanim podejmiemy decyzję o dalszej, wieloletniej współpracy.

Prowadzimy rekrutację na rok szkolny 2020/2021 do 1 klasy Liceum 4-letniego.

Proces rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Thinking Zone jest podzielony na kilka etapów.

ETAP I – dla nowych Uczniów – DZIEŃ W THINKING ZONE – MARZEC/MAJ 2020

Zapraszamy Kandydatów na spędzenie z nami całego dnia w Liceum Thinking Zone. Zapisy są możliwe na stronie internetowej poprzez kalendarz zapisów (znajdujący się poniżej) od 17.02.2020. Wizyty planowane są od początku marca do zamknięcia procesu rekrutacji.

ETAP II – ROZMOWA Z KANDYDATEM – KWIECIEŃ/CZERWIEC 2020

Kolejnym niezbędnym etapem jest indywidualna rozmowa z Kandydatem o przyszłości, oczekiwaniach i pomysłach. Przekonaj nas, że możemy Tobie pomóc w rozwoju oraz jak chcesz wzbogacić naszą społeczność.
Możliwość uzyskania maksymalnie 30 punktów.

ETAP III – TEZETON – 22-23 MAJA 2020

Zapraszamy młodzież na całodobowe spotkanie TeZeton, gdzie wraz z innymi Kandydatami będziesz mógł wykonać twórczą pracę projektową, połączoną z dobrą zabawą! Chcemy spędzić razem trochę czasu, poznać się bliżej, przyjrzeć się kompetencjom w zakresie:

 • współpracy,
 • samodzielności,
 • odpowiedzialności,
 • nawiązywania relacji,
 • komunikacji,
 • proaktywności.
Po wydarzeniu Kandydaci otrzymają informację zwrotną wraz z ilością punktów uzyskanych w ramach tego etapu rekrutacji.
Możliwość uzyskania maksymalnie 50 punktów.

ETAP IV – PUNKTY ZE ŚWIADECTWA I EGZAMINU – CZERWIEC 2020

Przeliczanie punktów z egzaminu oraz świadectwa.


Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone I Profil Przedsiębiorczo – Psychologiczny

Obowiązujące rozszerzenia:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski

PUNKTACJA

Punkty za egzamin ósmoklasisty:

Egzamin Max. wynik Mnożnik Max. liczba punktów
Język polski 100 % 0,35 35
Matematyka 100 % 0,35 35
Język obcy nowożytny 100 % 0,35 30
                                                                                        RAZEM: 100

Punkty za oceny na świadectwie:

 • celujący – 18 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dopuszczający – 2 punkty

Pod uwagę bierzemy:

 • przedmioty: matematykę, j. angielski, j. polski
 • oraz jeden z trzech przedmiotów do wyboru: geografia, wiedza o społeczeństwie, historia 

Maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać kandydat/kandydatka ze wszystkich etapów rekrutacji:

 • egzamin ósmoklasisty – 100 punktów
 • punkty za świadectwo z 4 przedmiotów – 72 punkty
 • aktywność społeczna – 3 punkty
 • rozmowa – 30 punktów
 • TeZeton – 50 punktów

Kandydat/kandydatka łącznie może uzyskać maksymalnie 255 punktów.

Próg punktowy* to 150 punktów dla nowych uczniów i 130 punktów dla uczniów TZ.

*minimalna liczba punktów ze wszystkich etapów rekrutacji

FINANSE 2020/2021

 • czesne na rok szkolny 2020/2021 wynosi 1.800 zł / 1 m-c
 • możliwe dodatkowe opcje płatności: opłata za cały rok szkolny, opłata w podziale na półrocza