tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472B

80-309 Gdańsk

08:00 - 16:00

Od pn. do pt.

Edukacja domowa

Edukacja domowa to alternatywna forma edukacji do zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W każdej szkole ta forma edukacji wygląda inaczej i jest planowana wewnętrznie przez daną placówkę.

W związku z sytuacją na rynku szkół – podwójny rocznik – przygotowaliśmy ofertę edukacji domowej dla uczniów, którzy nie dostali się do wybranych przez siebie szkół. Proponujemy tę formę edukacji, zamiast przymusowej szkoły.

Naszym celem jest wyjście ku potrzebom tych uczniów i zaproponowanie im dostępu do edukacji, która będzie przyjazna, dostępna i na moich (ucznia) zasadach.

Edukacja domowa według Thinking Zone to:

 • indywidualne wsparcie ucznia w procesie uczenia się
 • stworzenie warunków do rozwijania relacji z rówieśnikami
 • koncentracja na spersonalizowanym nauczaniu
 • stworzenie warunków do bezpiecznej nauki i dobre przygotowanie do egzaminów
 • współpraca online (zdalna edukacja domowa i stacjonarnie (coworking edukacyjny)

Nasza oferta

Biorąc pod uwagę różny zakres potrzeb i celów młodych ludzi opracowaliśmy dwie różne ścieżki edukacji domowej w Thinking Zone.

Coworking edukacyjny

To nasz autorski projekt, prawdopodobnie pierwsze takie rozwiązanie w Polsce.

Czym jest coworking?
To w dużym skrócie miejsce, w którym gromadzą się ludzie, którzy nie chcą pracować (uczyć się) sami w domu.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Coworking

Od września 2019 planujemy stworzenia takiego miejsca dla uczniów z Trójmiasta, w naszej przestrzeni Thinking Zone (w Olivia Business Centre). Do dyspozycji uczniów przekażemy powierzchnię, w której będzie:

 • Przestrzeń do pracy wspólnej
 • Przestrzeń do pracy indywidualnej
 • Wspólna kuchnia, toalety
 • Darmowy Internet
 • Rzutnik, tablica, biurka, fotele, itp

Dla uczniów zainteresowanych tą ofertą przygotowaliśmy dwa pakiety

Pakiet 1

 • Zakres materiału online z każdego przedmiotu – ok. 1 w miesiącu
 • Przygotowanie sprawdzianów, testów
 • Wspólne prezentacje tematyczne (np. zajęcia z matematyki 3-4 godz.)
 • Korepetytorzy (nauczyciele) przedmiotowi na konsultacje – do 12 godz miesięcznie
 • Wspólne szkolenia, warsztaty, zajęcia tematyczne
 • Wspólne wyjścia edukacyjne, zajęcia integracyjne
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Konto mailowe w chmurze TZ
 • Możliwość zaliczania przedmiotów w ciągu roku, wg harmonogramu TZ

Koszt 800 zł miesięcznie (wpisowe 300 zł*)

Pakiet 2

 • Zakres materiału online z każdego przedmiotu – ok. 1 w miesiącu
 • Przygotowanie sprawdzianów, testów
 • Wspólne prezentacje tematyczne (np. zajęcia z matematyki 3-4 godz.)
 • Korepetytorzy (nauczyciele) przedmiotowi na konsultacje – do 18 godz miesięcznie
 • Wspólne szkolenia, warsztaty, zajęcia tematyczne
 • Wspólne wyjścia edukacyjne, Zajęcia integracyjne
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Konto mailowe w chmurze TZ
 • Możliwość zaliczania przedmiotów w ciągu roku, wg harmonogramu TZ
 • TUTOR – 3 spotkania miesięcznie
 • Kurs online z myślenia krytycznego

Koszt 1000 zł miesięcznie (wpisowe 300 zł*)

Zapraszamy do naszego coworkingu uczniów w wieku od 15 do 19 roku życia.
Mamy tylko 35-40 miejsc

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, to prosimy Cię o wypełnienie poniższej ankiety:

Thinking Zone zastrzega sobie prawo anulowania tego projektu w przypadku zbyt małej liczby osób. Ostateczna decyzja będzie podana do 28.08.2019.

Edukacja domowa - zdalna

Ta oferta skierowana jest do uczniów, którzy są zdecydowani na pracę (naukę)  na własnych zasadach, warunkach. To oferta dla uczniów z całego województwa pomorskiego.
Współpraca z nami polega na podpisaniu umowy oraz stawieniu się na przygotowanych przez egzaminach na przełomie maja i czerwca. Reszta jest po stronie ucznia.

W ramach umowy oferujemy następujące usługi

 • Zakres materiału z każdego przedmiotu – ok 1 w miesiącu
 • Przygotowanie sprawdzianów, testów
 • Webinary przedmiotowe – prezentacje najtrudniejszych tematów
 • Konsultacje przedmiotowe online – „sto pytań do…”
 • Biblioteka zasobów
 • Konto mailowe w chmurze TZ
 • Kurs online z myślenia krytycznego
 • Organizacja egzaminów w czerwcu 2020
 • Koszt 350 zł miesięcznie (wpisowe 150 zł)

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, to prosimy Cię o wypełnienie poniższej ankiety:

Thinking Zone zastrzega sobie prawo anulowania tego projektu w przypadku zbyt małej liczby osób. Ostateczna decyzja będzie podana do 28.08.2019.

Etapy rozpoczęcia współpracy

 1. Zapisy są już otwarte – ed@thinkingzone.pl
 2. Konieczność opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 3. Umowa z rodzicami, płatność wpisowego
 4. Zapisy przyjmowane do początku września
 5. Każdy uczeń otrzyma legitymację TZ
 6. Każdy uczeń otrzyma świadectwo zakończenia roku, po zaliczeniu egzaminów

Zakres materiału online
Stały dostęp do listy wymagań z danego przedmiotu a także całego działu, uwzględniający kluczowe obszary podstawy programowej, które uczeń powinien przyswoić. Uporządkowany zakres materiału pozwala zaplanować i monitorować proces zdobywania wiedzy.

Zasoby
Zasoby obejmują materiały udostępniane przez nauczycieli, stanowiące wsparcie dydaktyczne i uzupełnienie wiedzy. Oznaczają dostęp zdalny do zbiorczych folderów przedmiotowych, ogólnodostępnych dla uczniów Thinking Zone. Zawierają: NaCoBeZu, artykuły wspomagające, opracowania, plakaty itp…

Sprawdziany i testy
Format edukacji domowej nakłada obowiązek zaliczenia jedynie egzaminów końcowych – semestralnych i rocznych. Thinking Zone umożliwia chętnym sprawdzanie swojej wiedzy podczas testów przedmiotowych, które pozwolą ocenić, co już uczeń potrafi a nad jakim obszarem powinien jeszcze popracować.

Lekcje indywidualne
Indywidualne spotkania z wybranym nauczycielem przedmiotowym, w celu wspólnego opracowania wybranego tematu, rozwiania wątpliwości pojawiających się podczas pracy własnej lub poszerzenia tematu zgodnie z zainteresowaniami.

Projekty
Niezwiązana bezpośrednio z podstawą programową dodatkowa aktywność, obejmująca udział w konkursach zewnętrznych, konferencjach oraz interdyscyplinarnych inicjatywach. Uczestnictwo w projektach szczególnie rozwija umiejętności pracy w zespole, planowania oraz umożliwia pozyskanie dodatkowej wiedzy. Realizacja tych działań opiera się o aktualne metody stosowane w środowisku biznesowym, zasady przedsiębiorczości i sprawnej organizacji.

Wyjścia edukacyjne
Wspólne, zorganizowane przez TZ wyjścia do miejsc edukacyjno-kulturowych. Informacja z wyprzedzeniem o nadchodzących wydarzeniach a uczestnictwo jest możliwe po uprzednim zarezerwowaniu miejsca (online).

Tutoring
Forma indywidualnego wsparcia, oparta o cykl regularnych spotkań podopiecznego z tutorem (dorosłym przyjacielem-przewodnikiem). Spotkania odbywają się według zaplanowanego harmonogramu, przez cały rok. Uczeń pracuje indywidualnie nad wybranym obszarem lub tematem, a w trakcie procesu odkrywa talenty oraz rozwija umiejętność samodzielnego myślenia i tworzenia. Spotkania mogą mieć charakter edukacyjny, rozwojowy lub edukacyjno-rozwojowy.

Alternatywa i szansa

Dzisiejsi uczniowie mają coraz większe problemy z odnalezieniem się we „wczorajszej” szkole. Szkoła systemowa koncentruje się na dzieciach w normie – te pozostałe, które z różnych względów się w niej nie mieszczą, często są pozostawione same sobie. Czują narastającą frustrację i niechęć.

Uczniowie, których wiedza przekracza zakładane programy „od – do”,  mają poczucie straconego czasu i małej ilości wyzwań.  Niektórzy mają poczucie braku rozwoju i nudy. Natomiast osoby o większych potrzebach i potrzebujący silniejszego wsparcia, mają poczucie odosobnienia i braku spersonalizowanego podejścia do ich rozwojowych i edukacyjnych potrzeb.

Edukacja domowa staje się coraz częściej rozważaną alternatywą dla powszechnego systemu edukacji. Wierzymy, że jest to przyszłość edukacji, przyszłość dla uczniów z XXI w. Jej warunkiem jest jednak, aby uczeń otrzymał kompleksową ofertę, w pełni zindywidualizowaną i skrojoną pod jego wszystkie potrzeby. Edukacja domowa nie powinna być tylko „wypchnięciem” ze szkoły z powodu braku wspierających zasobów.

Zapraszamy do korzystania z oferty edukacji domowej w Thinking Zone. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać drogą mailową, pod adresem ed@thinkingzone.pl lub telefonicznie pod numerem +48606424705.