Poznaj nasze unikalne liceum ogólnokształcące, w którym zapewniamy:

Bezpieczeństwo

i wsparcie emocjonalne

Naukę myślenia i poszukiwanie rozwiązań

Praktyczną wiedzę
i umiejętności

Przyjazną

edukację zdalną

EDUKACJA ZDALNA

W obecnej chwili nasza szkoła również realizuje edukację w zdalnej wersji. Thinking Zone już od 5 lat funkcjonuje

"w chmurze". W trakcie tego okresu na bieżąco stosowaliśmy nowoczesne technologie – dzięki temu dziś szybko i efektywnie przenieśliśmy nasze aktywności do świata wirtualnego .


Realizujemy podstawę programową zdalnie, nadal łącząc ją z naszymi wartościami: relacje są najważniejsze, partnerstwo, budujemy kulturę myślenia, rozwijamy samodzielność i odpowiedzialność wśród naszych uczniów.


Zapraszamy na nasz profil na Facebook, gdzie możecie na bieżąco śledzić naszą pracę w tych nowych okolicznościach.

OBECNY PROBLEM

POWSZECHNEGO SYSTEMU EDUKACJI

Powszechny system edukacji na całym świecie przeżywa kryzys. Z każdym rokiem jest coraz bardziej oderwany od realnego świata. Dzisiejsi uczniowie czują się w szkole coraz bardziej wyobcowani, nie mają poczucia sensu. Szkoła przestała na dziś spełniać swoją główną role

– SZKOŁA DZIŚ NIE PRZYGOTOWUJE DO DOROSŁEGO ŻYCIA

W dużym skrócie dlatego, że szkoła nie nadąża za zmianami technologicznymi, społecznymi, emocjonalnymi dzisiejszych uczniów. W wyniku utrzymywania pruskiego modelu edukacji dzisiejsi uczniowie mają następujące trudności:


 • Niskie poczucie własnej wartości.
 • Najczęściej nie wie co go interesuje/nie traktuje swoich zainteresowań jako coś ważnego.
 • Nie zna swoich potrzeb.
 • Ma bardzo niski poziom samoświadomości.
 • Nie wie czym się kierować w swoim życiu.
 • Mało w nim samodzielności, mało poczucia odpowiedzialności.
 • Brak analitycznego i kreatywnego myślenia.
 • Brak umiejętności rozwiązywania problemów.

Dlaczego tak się dzieje?

Dlaczego szkoła przestała spełniać swoje funkcje?

Dlaczego nauczyciele przestali być autorytetem dla swoich uczniów?

Obecna szkoła praktycznie w ogóle nie rozwija kluczowych kompetencji. Powszechnym problemem na poziomie liceum jest skupienie szkoły TYLKO i WYŁĄCZNIE na przygotowaniu do matury.


Dlaczego? Ponieważ wielu nauczycieli, rodziców i uczniów LO nadal wierzy w pewną opowieść...

Czy ten model na pewno jest jeszcze aktualny?

Takie podejście gwarantowało sukces na przełomie do pierwszych lat XXI w. Dziś, w dobie globalizacji, ery informacyjnej i sztucznej inteligencji ten model jest już nieaktualny. Dodatkowo koszty emocjonalne wytrwania w takim schemacie są coraz większe [ok. 20% polskich nastolatków ma depresję].

Jeśli zgadzasz się z tym, że era szkoły pruskiej się skończyła, ale nie wierzysz że szkoła może się zmienić, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – szkoła może wyglądać inaczej!

Czy czułabyś się spokojniejsza, gdybyś wiedziała, że każdego dnia w szkole Twoje dziecko...

Czuje się bezpieczne

Czuje, że jest traktowane poważnie i z szacunkiem

Uczy się samodzielności i odpowiedzialności za swoją naukę, za swoje życie

Pracuje z tutorem, który wspiera go w każdym wyzwaniu podczas indywidualnych spotkań

Rozwija analityczne i kreatywne myślenie dzięki najlepszemu

know-how prosto

z Harvardu

Pracuje projektowo,

w zespole, rozwija kompetencje miękkie

Ma cotygodniowe spotkania warsztatowe

z psychologiem klasowym, dzięki któremu rozwija swoją inteligencję emocjonalną

i samoświadomość

Uczy się

w najnowocześniejszej przestrzeni edukacyjnej w Polsce

Wypełnij formularz, jeśli chcesz otrzymać od nas więcej informacji związanych z rekrutacją do
Liceum Thinking Zone

Poznaj nas bliżej!

Informacja marketingowa

Po zapisaniu otrzymasz od nas

Newsletter Rekrutacyjny Liceum Thinking Zone

Jesteś zdecydowany na Thinking Zone?

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Zgodnie z naszą filozofią, szkoła jest miejscem treningu kompetencji, które zaowocują w dorosłym życiu. Chcemy, aby nasi absolwenci byli ludźmi z pasją, spełniającymi się zawodowo i tworzącymi satysfakcjonujące relacje z innymi. Dając młodym ludziom możliwość realizacji własnych pomysłów, inspirując do rozwoju, organizując spotkania z praktykami biznesu - uczymy ich wyznaczania i realizowania celów oraz proaktywnego podejścia do życia. Dlatego każdy rok rozpoczynamy obozem Pro Active, który jest początkiem całorocznego bogatego programu, w którym poruszamy zagadnienia przedsiębiorczości oraz psychologii i mindfulness.


Dla nas wszyscy Uczniowie składają się z unikatowej osobowości o indywidualnych cechach i niepowtarzalnym potencjale. Naszym zadaniem jest więc ugruntować w nich zdrowe poczucie własnej wartości oraz wyposażyć w komplet takich umiejętności, które pozwolą im poradzić sobie w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości oraz w pełni wykorzystać własne talenty.


Naszą wizją jest absolwent, który jest samodzielny, myśli krytycznie, jest partnerem dla nauczyciela, ma postawę przedsiębiorczą. Dodatkowo biegle stosuje nowoczesną technologię, pracuje zespołowo jak i indywidualnie oraz potrafi rozwiązywać swoje problemy. Drogą do realizacji jest nasza unikalna szkoła z nowoczesną przestrzenią edukacyjną i specjalistycznym know-how. Kreatywni nauczyciele koncentrują się na uczniu, a ich celem jest wspieranie, stawianie wyzwań i wydobywanie potencjału z każdego ucznia. Nasza praca jest naszą pasją a Thinking Zone umożliwia nam rozwój i podejmowanie wyzwań każdego dnia.

Dlaczego Ci o tym mówimy i dlaczego chcemy dzielić się swoją wiedzą?

Jak to robimy?

Jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która świadomie wybrała naukę myślenia i poszukiwania rozwiązań jako główne kompetencje Przez pierwsze dwa lata pracowaliśmy głównie na narzędziach TOC, po tym czasie zdecydowaliśmy się na model VESS.

W 2018 roku jako pierwsza i jedyna szkoła w Polsce zakupiliśmy program Model VESS od amerykańskiej firmy Edu1st. Ta metoda pracy pochodzi wprost z Harvardu. 50 lat temu powstał Wydział na Harvard University (Project Zero), który skoncentrował się na badaniach jak rozwijać naukę myślenia w szkołach. VESS to sztuka myślenia.
Model ten zakłada, że nauka musi dziś docierać do Uczniów w sposób zrozumiały - dlatego staramy się, aby nabywaniu wiedzy zawsze towarzyszyło jej praktyczne zastosowanie, doświadczenie i własna refleksja.

Dzięki badaniom prowadzonym przez długie lata powstały konkretne metody, rutyny, narzędzia myślowe, które można od razu zacząć stosować w klasie,
niezależnie od treści czy wieku Uczniów.

Jednym z ważniejszych obszarów tej metody jest VISIBLE THINKING – nauczyciele powinni dążyć do tego, aby widzieć myślenie uczniów. W tym celu stworzono rutyny myślenia krytycznego – kilkadziesiąt wizualnych, aktywizujących metod dla Uczniów, dzięki którym mogą szybciej, efektywnie myśleć. Nasza szkoła w tej chwili stosuje już ponad 30 takich rutyn, a w kolejnych latach będziemy otrzymywać jeszcze więcej, wszystko po to, aby wzbogacić myślenie Uczniów na lekcji.

VESS jest połączeniem najlepszych rozwiązań z zakresu metodyki i badań edukacyjnych prowadzonych na całym świecie. Ich synteza pozwala z powodzeniem w zindywidualizowany sposób kształtować młodzież pod kątem wyzwań współczesnej rzeczywistości.

Nasi uczniowie od razu mają dostęp do tej wiedzy i doświadczeń!

Pozytywne efekty są zauważane praktycznie

z dnia na dzień.


Dlaczego?

Rutyny/Narzędzia są dla Ucznia, nie dla Nauczyciela.

Ponieważ...

Uczeń sam przetwarza, tworzy informację dla siebie, wnioskuje.

DZIĘKI narzędziom uczeń może rozwiązać konkretne problemy.

Uczeń bawi się.

Błąd jest początkiem procesu uczenia się.

Nie ma jednego prawidłowego rozwiązania - jest ich więcej.

Uczeń posiada autonomię – rozwija swoją kreatywność.

Wypełnij formularz, jeśli chcesz otrzymać od nas więcej informacji związanych z rekrutacją do
Liceum Thinking Zone

Po zapisaniu otrzymasz od nas
Newsletter Rekrutacyjny Liceum Thinking Zone

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Jesteś zdecydowany na Thinking Zone?

Informacja marketingowa

Oprócz najlepszego know-how na świecie mamy jeszcze własne, autorskie metody i programy takie jak:

4. Wsparcie emocjonalne – uczeń od pierwszego dnia w naszej szkole objęty jest szeroką opieką emocjonalną, na którą składają się: • Dedykowany psycholog w każdej klasie - do klasowego psychologa można zgłosić się z każdą swoją potrzebą czy sprawą, można umówić się z nim na indywidualną rozmowę w każdym momencie;
 • Cotygodniowe warsztaty psychologiczne - omawianie bieżących sytuacji w klasie, rozwój inteligencji emocjonalnej, komunikacji, samoświadomości, relacji;
 • Osobisty Tutor, z którym Uczeń pracuje nad swoimi celami w obszarze kreatywnym, artystycznym, edukacyjnym, czy też w obszarze rozwoju osobistego
 • Indywidualny program wsparcia w razie potrzeby

2. Częste projekty interdyscyplinarne - aktywności, które łączą ze sobą przedmioty, prowadzone są przez nauczycieli przedmiotowych, odbywają się w atrakcyjnej formie warsztatów, spotkań, wykładów bądź seminariów.

3. Obóz Pro Active na rozpoczęcie roku szkolnego – rok szkolny rozpoczynamy wspólnym, kilkudniowym wyjazdem na obóz według naszego autorskiego pomysłu, podczas którego łączymy dwa obszary:

1. Przedmioty, które realizujemy w zakresie rozszerzonym:

- język polski

- język angielski

- matematyka


 • Integrację wszystkich Uczniów Liceum Thinking Zone
 • Pracę nad postawą przedsiębiorczą, proaktywną uczniów. Program obozu Pro Active ułożony jest w taki sposób, aby praca nad projektem z przedsiębiorczości przeplatała się z zabawą, zajęciami sportowymi i artystycznymi, a wszystko to w swobodnej i twórczej atmosferze

5. Uczniowie mają znaczący wpływ na to co dzieje się w szkole, omawiają i szukają dobrych rozwiązań dla społeczności szkolnej biorąc czynny udział w Samorządzie Szkolnym czy uczniowskim zespole VESS oraz będąc w relacji w nauczycielami i dyrekcją.


Czym jest TUTORING w Thinking Zone?

 • Samoświadomość - rozwój świadomości samego siebie (emocji, potrzeb, myśli, możliwości, ograniczeń)
 • Analityczne i kreatywne myślenie - świadomy konsument informacji
 • Uczenie się - rozwój uczenia się, świadomość procesu
 • Relacje międzyludzkie - empatia, tworzenie satysfakcjonujących i trwałych relacji
 • Kompetencje miękkie: współpraca, rozwiązywanie konfliktów, asertywność, postawa przedsiębiorcza, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie sobą w czasie i przestrzeni

Celem tutoringu w Thinking Zone jest dobro i rozwój Ucznia - przede wszystkim w obszarze edukacyjnym i rozwoju osobistego

W liceum Thinking Zone stawiamy na zabawę i aktywne poznawanie świata. Każdy dzień w szkole to nowa przygoda! Realizujemy podstawę programową, przygotowujemy do matury, ale w sposób niestandardowy.

Uczniowie pracują w grupach, mogą ze sobą rozmawiać podczas zajęć i zadawać dowolną ilość pytań.

Nie korzystamy z podręczników i zeszytów ćwiczeń, udostępniamy własne materiały i pomoce niezbędne do wspólnej nauki.

Wybieramy ocenianie kształtujące, które traktujemy jako efektywną informację zwrotną.

Pracujemy w blokach 1,5 godzinnych i mamy długą przerwę na wspólny obiad.

Często wychodzimy na zewnątrz i uczymy się w terenie, zdobywając praktyczną wiedzę i umiejętności korzystając z zasobów otaczającego nas świata.

Dodatkowo...

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzimy na świeżym powietrzu lub w nowoczesnym i komfortowym kompleksie sportowym Aqustacja & Sportstacja w Alchemii.

W ciągu dnia zawsze jest przerwa na ciepły obiad – szkoła korzysta z usług firmy cateringowej, która dostarcza codziennie świeże i ciepłe posiłki.

Komunikację

Naukę myślenia

Adekwatną samoocenę

Mądre wygrywanie

i mądre przegrywanie

Inteligencję emocjonalną

Samodzielność

Język opisu

Nauczycieli jako moderatorów

Praktyczną edukację

Kompetencje

i umiejętności miękkie

W Thinking Zone stawiamy na:

Czekamy na Ciebie!

Przykładowy plan lekcji wygląda następująco:

Czy takie podejście sprawdza się na teście ogólnopolskim?

Do tej pory przystępowaliśmy do egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty. Wyniki zawsze są bardzo podobne – od 15 do 30% wyższe niż średnia krajowa.

Nie jesteśmy typową szkołą rankingową – naszym celem nie jest jednorazowe zdanie testu z wiedzy, która w ogóle nie przydaje się uczniom. Czas w szkole wolimy poświęcać na rozwój kompetencji, z których dziecko będzie korzystało przez całe życie.

Pokazujemy jednak, że pracując nowoczesnymi metodami można i tak osiągać lepsze wyniki niż uczniowie w szkołach systemowych. Skoro można inaczej, to po co narażać dziecko na tak duży stres?

CO ZATEM WYBIERASZ?

Zespół Nauczycieli Liceum Thinking Zone to wrażliwi opiekunowie, przyjaciele i przewodnicy na drodze do wiedzy i umiejętności. Posiadają wysokie kwalifikacje i odpowiednie przygotowanie do pracy z dziećmi oraz realizowania podstawy programowej w sposób zgodny z celami i wartościami naszej szkoły.

Wypełnij formularz, jeśli chcesz otrzymać od nas więcej informacji związanych z rekrutacją do szkoły Thinking Zone

Poznaj nas bliżej!

Po zapisaniu otrzymasz od nas NewsletterRekrutacyjny Liceum Thinking Zone

Zapraszamy uczniów klasy 8 oraz już obecnych licealistów!

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Jesteś zdecydowany na Thinking Zone?

Informacja marketingowa