Poznaj naszą unikalną szkołę podstawową, w której zapewniamy:

Bezpieczeństwo

i wsparcie emocjonalne

Rozwój kompetencji krytycznego myślenia

Dużo dobrej zabawy

Przyjazną

edukację zdalną

EDUKACJA ZDALNA

W obecnej chwili nasza szkoła również realizuje edukację w zdalnej wersji. Thinking Zone już od 5 lat funkcjonuje

"w chmurze". W trakcie tego okresu na bieżąco stosowaliśmy nowoczesne technologie – dzięki temu dziś szybko i efektywnie przenieśliśmy nasze aktywności do świata wirtualnego .


Realizujemy podstawę programową zdalnie, nadal łącząc ją z naszymi wartościami: relacje są najważniejsze, partnerstwo, stosujemy myślenie krytyczne, rozwijamy samodzielność i odpowiedzialność wśród naszych uczniów.


Zapraszamy na nasz profil na Facebook, gdzie możecie na bieżąco śledzić naszą pracę w tych nowych okolicznościach.

OBECNY PROBLEM

POWSZECHNEGO SYSTEMU EDUKACJI

Powszechny system edukacji na całym świecie przeżywa kryzys. Z każdym rokiem jest coraz bardziej oderwany od realnego świata. Dzisiejsi uczniowie czują się w szkole coraz bardziej wyobcowani, nie mają poczucia sensu. Szkoła przestała na dziś spełniać swoją główną role

– SZKOŁA DZIŚ NIE PRZYGOTOWUJE DO DOROSŁEGO ŻYCIA

W dużym skrócie dlatego, że szkoła nie nadąża za zmianami technologicznymi, społecznymi, emocjonalnymi dzisiejszych uczniów. W wyniku utrzymywania pruskiego modelu edukacji dzisiejsi uczniowie mają następujące trudności:


 • Niskie poczucie własnej wartości.
 • Najczęściej nie wie co go interesuje/nie traktuje swoich zainteresowań jako coś ważnego.
 • Nie zna swoich potrzeb.
 • Ma bardzo niski poziom samoświadomości.
 • Nie wie czym się kierować w swoim życiu.
 • Mało w nim samodzielności, mało poczucia odpowiedzialności.
 • Brak krytycznego myślenia.
 • Brak umiejętności rozwiązywania problemów.

Dlaczego tak się dzieje?

Dlaczego szkoła przestała spełniać swoje funkcje?

Dlaczego nauczyciele przestali być autorytetem dla swoich uczniów?

Jeśli zauważasz, doświadczasz wszystkich tych negatywnych konsekwencji, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – szkoła może wyglądać inaczej!

Czy czułabyś się spokojniejsza, gdybyś wiedziała, że każdego dnia w szkole Twoje dziecko...

Czuje się bezpieczne

Czuje, że jest traktowane poważnie i z szacunkiem

Ma codziennie warunki do doświadczania, eksperymentowania, samodzielnego myślenia

Ma swojego osobistego tutora, który wspiera go w każdym wyzwaniu podczas indywidualnych spotkań raz w tygodniu

Rozwija myślenie krytyczne dzięki najlepszemu

know-how prosto

z Harvardu

Pracuje projektowo,

w zespole, rozwija kompetencje miękkie

Ma cotygodniowe spotkania warsztatowe

z psychologiem klasowym, dzięki któremu rozwija swoją inteligencję emocjonalną

i samoświadomość

Rozwija samodzielność, odpowiedzialność

i postawę przedsiębiorczą

Wypełnij formularz, jeśli chcesz otrzymać od nas więcej informacji związanych z rekrutacją do szkoły Thinking Zone

Poznaj nas bliżej!

Informacja marketingowa

Po zapisaniu otrzymasz od nas

Przewodnik po Thinking Zone

To nie fantazja. Rozwiązanie istnieje!

Szkoła podstawowa THINKING ZONE

Rozwijamy się i szkolimy, aby pokazać, że szkoła może wyglądać inaczej: być pomocna i wspierająca dla dziecka, przyjazna i radosna, praktyczna i przygotowująca do życia. Jesteśmy rodzicami, którzy od ponad 15 lat pracują nad poprawą edukacji w Polsce. Od 5 lat prowadzimy własną szkołę. Wierzymy, że umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia jest najważniejszą kompetencją XXI wieku, a szkoła powinna być tym miejscem, gdzie ta kompetencja jest profesjonalnie rozwijana przez moderatorów, a nie nauczycieli. Wierzymy, że uczeń jest w stanie nauczyć się sam czegokolwiek zapragnie.


Wierzymy, że umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia jest najważniejszą kompetencją XXI wieku, a szkoła powinna być tym miejscem, gdzie ta kompetencja jest profesjonalnie rozwijana przez moderatorów, a nie nauczycieli. Wierzymy, że uczeń jest w stanie nauczyć się sam czegokolwiek zapragnie.

Naszą wizją jest absolwent, który jest samodzielny, myśli krytycznie, jest partnerem dla nauczyciela, ma postawę przedsiębiorczą. Dodatkowo biegle stosuje nowoczesną technologię, pracuje zespołowo jak i indywidualnie oraz potrafi rozwiązywać swoje problemy. Drogą do realizacji jest nasza unikalna szkoła z nowoczesną przestrzenią edukacyjną i specjalistycznym know-how. Kreatywni nauczyciele koncentrują się na uczniu, a ich celem jest wspieranie, stawianie wyzwań i wydobywanie potencjału z każdego ucznia. Nasza praca jest naszą pasją a Thinking Zone umożliwia nam rozwój i podejmowanie wyzwań każdego dnia.

Dlaczego Ci o tym mówimy i dlaczego chcemy dzielić się swoją wiedzą?

Jak to robimy?

Jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która świadomie wybrała myślenie krytyczne, jako główną kompetencję, która będzie rozwijana w szkole. Przez pierwsze trzy lata pracowaliśmy głównie na narzędziach TOC, po tym czasie zdecydowaliśmy się na strategiczny rozwój w tym obszarze.

W 2018 roku jako pierwsza i jedyna szkoła w Polsce zakupiliśmy program „Model Vess” od amerykańskiej firmy Edu1st. Ta metoda pracy pochodzi wprost z Harvardu. 50 lat temu powstał Wydział na Harvard University (Project Zero), które skoncentrował się na badaniach jak rozwijać myślenie krytyczne w szkołach

Dzięki badaniom prowadzonym przez długie lata powstały konkretne metody, rutyny, narzędzia myślenia krytycznego, którego można od razu zacząć stosować w klasie, niezależnie od treści czy wieku dzieci.

Jednym z ważniejszych obszarów tej metody jest VISIBLE THINKING – nauczyciele powinni dążyć do tego, aby widzieć myślenie uczniów. W tym celu stworzono rutyny myślenia krytycznego – kilkadziesiąt wizualnych, aktywizujących metod dla dzieci, dzięki którym mogą szybciej, efektywnie myśleć. Nasza szkoła w tej chwili stosuje już ponad 20 takich rutyn, a w kolejnych latach będziemy otrzymywać jeszcze więcej, wszystko po to, aby wzbogacić myślenie uczniów na lekcji.

Proces wdrożenia całego modelu zajmuje 5 lat. Thinking Zone kończy drugi rok, zatem przed nami jeszcze mnóstwo wspaniałego rozwoju – naszych nauczycieli oraz naszych uczniów. Jesteśmy jedną ze 120 unikalnych szkół na świecie, które pracują tym modelem.

Nasi uczniowie od razu mają dostęp do tej wiedzy, tych doświadczeń!

Pozytywne efekty są zauważane praktycznie

z dnia na dzień.


Dlaczego?

Rutyny/Narzędzia są dla ucznia, nie dla nauczyciela.

Ponieważ...

Uczeń sam przetwarza, tworzy informację dla siebie, wnioskuje.

DZIĘKI narzędziom uczeń może rozwiązać konkretne problemy.

Uczeń bawi się.

Błąd jest początkiem procesu uczenia się.

Nie ma jednego prawidłowego rozwiązania - jest ich więcej.

Uczeń posiada autonomię – rozwija swoją kreatywność.

Informacja marketingowa

Wypełnij formularz, jeśli chcesz otrzymać od nas więcej informacji związanych z rekrutacją do szkoły Thinking Zone

Po zapisaniu prześlemy Ci

Przewodnik po Thinking Zone

Oprócz najlepszego know-how na świecie mamy jeszcze własne, autorskie metody i programy takie jak:

1. Wsparcie emocjonalne – uczeń od pierwszego dnia w naszej szkole objęty jest szeroką opieką emocjonalną, na którą składają się: • Dedykowany każdej klasie psycholog;
 • Cotygodniowe „lekcje” z inteligencji emocjonalnej w planie lekcji – omawianie problemów klasowych, rozwój komunikacji i samoświadomości;
 • Osobisty tutor, spotkania co 7-10 dni – praca nad celami ucznia;
 • Indywidualny program wsparcia w razie potrzeby, kryzysu.

2. Częste projekty interdyscyplinarne

3. Obóz „Pro Active” na rozpoczęcie roku szkolnego – połączenie nauki przedsiębiorczości z integracją uczniów.

W szkole podstawowej Thinking Zone stawiamy na zabawę i aktywne poznawanie świata. Każdy dzień to nowa przygoda! Realizujemy podstawę programową, przygotowujemy do testu 8-klasisty, ale w sposób niestandardowy.

Uczniowie pracują w grupach, mogą ze sobą rozmawiać podczas zajęć i zadawać dowolną ilość pytań.

Nie korzystamy z podręczników i zeszytów ćwiczeń, udostępniamy własne materiały i pomoce niezbędne do wspólnej nauki.

Wybieramy ocenianie kształtujące, które traktujemy jako efektywną informację zwrotną.

Pracujemy w blokach 1,5 godzinnych i mamy długą przerwę na wspólny obiad.

Często wychodzimy na zewnątrz i uczymy się w terenie, zdobywając praktyczną wiedzę i umiejętności korzystając z zasobów otaczającego nas świata.

Dodatkowo...

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzimy na świeżym powietrzu lub w nowoczesnym i komfortowym kompleksie sportowym Aqustacja & Sportstacja w Alchemii.

W ciągu dnia zawsze jest przerwa na ciepły obiad – szkoła korzysta z usług firmy cateringowej, która dostarcza codziennie świeże i ciepłe posiłki.

Komunikację

Krytyczne myślenie

Adekwatną samoocenę

Mądre wygrywanie

i mądre przegrywanie

Inteligencję emocjonalną

Samodzielność

Język opisu

Nauczycieli jako moderatorów

Praktyczną edukację

Kompetencje

i umiejętności miękkie

W Thinking Zone stawiamy na:

Czekamy na Ciebie!

Przykładowy plan lekcji wygląda następująco:

Czy takie podejście sprawdza się na teście ogólnopolskim?

Do tej pory przystępowaliśmy do dwóch egzaminów gimnazjalnych i jednego 8 klasy. Wyniki zawsze są bardzo podobne – od 15 do 30% lepiej niż średnia krajowa.

Nie jesteśmy typową szkołą rankingową – naszym celem nie jest jednorazowe zdanie testu z wiedzy, który w ogóle nie przydaje się uczniom. Czas w szkole wolimy poświęcać na rozwój kompetencji, z których dziecko będzie korzystało przez całe życie.

Pokazujemy jednak, że pracując tak bezstresowymi metodami można i tak osiągać lepsze wyniki niż uczniowie w szkołach systemowych. Skoro można inaczej, to po co narażać dziecko na tak duży stres?

CO ZATEM WYBIERASZ?

Kadra nauczycielska Szkoły Podstawowej Thinking Zone to wrażliwi opiekunowie, przyjaciele i przewodnicy na drodze do wiedzy i umiejętności. Posiadają wysokie kwalifikacje i odpowiednie przygotowanie do pracy z dziećmi oraz realizowania podstawy programowej w sposób zgodny z celami i wartościami naszej szkoły.

Informacja marketingowa

Wypełnij formularz, jeśli chcesz otrzymać od nas więcej informacji związanych z rekrutacją do szkoły Thinking Zone

Poznaj nas bliżej!

Po zapisaniu otrzymasz od nas

Przewodnik po Thinking Zone