tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472B

80-309 Gdańsk

08:00 - 16:00

Od pn. do pt.

Myśl założycielska

Każdy z nas prywatnie jest rodzicem nastolatków, którzy codziennie pokazują, że szkoła może wyglądać inaczej: być pomocna i wspierająca dla dziecka, przyjazna i radosna, praktyczna i przygotowująca do życia. Od ponad 15 lat pracujemy nad rozwojem edukacji i biznesu w Polsce.

Nie jesteśmy nauczycielami, ale moderatorami i trenerami oraz doświadczonymi liderami, dla których istotne jest świadome wychowanie i przygotowanie uczniów oraz ich otoczenia do życia i funkcjonowania we współczesnym, dynamicznym świecie. Pracujemy na co dzień z nauczycielami: szkolimy i edukujemy ich w zakresie myślenia krytycznego. Jesteśmy również wydawcami programów edukacyjnych dla oświaty i rodziców. Organizujemy konferencje, warsztaty, piszemy blogi edukacyjne.

Wierzymy, że umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia jest najważniejszą kompetencją XXI wieku, a szkoła powinna być tym miejscem, gdzie jest profesjonalnie rozwijana przez moderatorów, a nie nauczycieli. Wierzymy, że uczeń jest w stanie nauczyć się sam czegokolwiek zapragnie. To na nim powinna być skupiana cała odpowiedzialność za proces uczenia się. Aby było to możliwe trzeba go tylko „przeszkolić” i dać narzędzia, które pomogą mu przez cały proces.

Naszą wizją jest absolwent, który jest samodzielny, myśli krytycznie, jest partnerem dla nauczyciela, ma postawę przedsiębiorczą. Biegle stosuje nowoczesną technologię, pracuje zespołowo jak i indywidualnie oraz potrafi rozwiązywać swoje problemy. Drogą do realizacji jest nasza unikalna szkoła, z nowoczesną przestrzenią edukacyjną i specjalistycznym know-how. Kreatywni nauczyciele koncentrują się na uczniu, a ich celem jest wspieranie, stawianie wyzwań i wydobywanie potencjału z każdego ucznia. Nasza praca jest naszą pasją a Thinking Zone umożliwia nam rozwój i podejmowanie wyzwań każdego dnia.

Kochamy to, co robimy.

Joanna Roszkowska i Maciej Winiarek