tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472B

80-309 Gdańsk

08:00 - 16:00

Od pn. do pt.

Myśl założycielska

Wierzymy, że umiejętność samodzielnego myślenia jest jedną z ważniejszych kompetencji, a szkoła powinna być tym miejscem, gdzie jest profesjonalnie rozwijana przez nauczycieli – moderatorów i mentorów. Wierzymy, że uczeń jest w stanie nauczyć się sam czegokolwiek zapragnie. To na nim powinna być skupiana cała odpowiedzialność za proces uczenia się. Aby było to możliwe trzeba go tylko „przeszkolić” i dać narzędzia, które pomogą mu przejść przez cały proces.

Naszą wizją jest absolwent, który jest samodzielny, myśli analitycznie i kreatywnie, jest partnerem dla nauczyciela, ma postawę przedsiębiorczą. Biegle stosuje nowoczesną technologię, pracuje zespołowo jak i indywidualnie oraz potrafi rozwiązywać swoje problemy. Drogą do realizacji są nasze unikalne szkoły, z nowoczesną przestrzenią edukacyjną i specjalistycznym know-how. Kreatywni nauczyciele koncentrują się na uczniu, a ich celem jest wspieranie, stawianie wyzwań i wydobywanie potencjału z każdego ucznia. 

Joanna Roszkowska i Maciej Winiarek