tel.: +48 606424705

hello@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472B

80-309 Gdańsk

08:00 - 16:00

Od pn. do pt.

Formalności – Liceum

Informacje ogólne

W procesie rekrutacyjnym ważne jest, aby jak najlepiej poznać wzajemne oczekiwania i możliwości, zanim podejmiemy decyzję o dalszej, wieloletniej współpracy.

Prowadzimy rekrutację na rok szkolny 2020/2021 do 1 klasy Liceum Ogólnokształcącego Thinking Zone o Profilu Przedsiębiorczo – Psychologicznym.

Proces rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Thinking Zone jest podzielony na kilka etapów.

e-mail: info@thinkingzone.pl
tel.: 606 422 407

ETAP I
ZGŁOSZENIE
LIPIEC – SIERPIEŃ 2020

Zgłoszenie chęci do wzięcia udziału w procesie rekrutacji poprzez wypełnienie poniższego formularza.

ETAP II
ROZMOWA Z KANDYDATEM ORAZ DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW – świadectwo i wyniki egzaminów

13 – 18  SIERPNIA 2020


ETAP III
TEZETON
19 SIERPNIA 2020

Zapraszamy młodzież na spotkanie internetowe  TeZeton, gdzie wraz z innymi Kandydatami będziesz mógł wykonać twórczą pracę projektową, połączoną z dobrą zabawą! Chcemy spędzić razem trochę czasu, poznać się bliżej.

WYNIKI 2 TURY REKRUTACJI – 25 SIERPNIA 2020

ETAP I
ZGŁOSZENIE
MARZEC – MAJ 2020

Zgłoszenie chęci do wzięcia udziału w procesie rekrutacji poprzez wypełnienie poniższego formularza.

ETAP II
ROZMOWA Z KANDYDATEM
KWIECIEŃ – CZERWIEC 2020

Kolejnym niezbędnym etapem jest indywidualna rozmowa on-line z Kandydatem o przyszłości, oczekiwaniach i pomysłach. Przekonaj nas, że możemy Tobie pomóc w rozwoju oraz jak chcesz wzbogacić naszą społeczność. 

Możliwość uzyskania maksymalnie 30 punktów.

Od 1 czerwca istnieje możliwość wyboru czy spotkanie ma się odbyć on-line, czy osobiście, w szkole.

 

ETAP III
TEZETON
22 MAJA 2020

Zapraszamy młodzież na spotkanie internetowe  TeZeton, gdzie wraz z innymi Kandydatami będziesz mógł wykonać twórczą pracę projektową, połączoną z dobrą zabawą! Chcemy spędzić razem trochę czasu, poznać się bliżej, przyjrzeć się kompetencjom w zakresie:

 • współpracy
 • samodzielności
 • odpowiedzialności
 • nawiązywania relacji
 • komunikacji
 • proaktywności
Po wydarzeniu Kandydaci otrzymają informację zwrotną wraz z ilością punktów uzyskanych w ramach tego etapu rekrutacji.

Możliwość uzyskania maksymalnie 50 punktów.

 

ETAP IV
DOSTARCZENIE ŚWIADECTW
26 CZERWCA – 10 LIPCA

Przeliczanie punktów ze świadectwa.

 

ETAP V
DOSTARCZENIE WYNIKÓW Z EGZAMINU
31 LIPCA – 4 SIERPNIA

Przeliczanie punktów z egzaminu.

 

WYNIKI 1 TURY REKRUTACJI – 10 SIERPNIA 2020

 


Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone
Profil Przedsiębiorczo – Psychologiczny

Obowiązujące rozszerzenia:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski

PUNKTACJA

Punkty za egzamin ósmoklasisty:

Egzamin Max. wynik Mnożnik Max. liczba punktów
Język polski 100 % 0,35 35
Matematyka 100 % 0,35 35
Język obcy nowożytny 100 % 0,35 30
                                                                                        RAZEM: 100

Punkty za oceny na świadectwie:

 • celujący – 18 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dopuszczający – 2 punkty

Pod uwagę bierzemy:

 • przedmioty: matematykę, j. angielski, j. polski
 • oraz jeden z trzech przedmiotów do wyboru: geografia, wiedza o społeczeństwie, historia 

Maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać kandydat/kandydatka ze wszystkich etapów rekrutacji:

 • egzamin ósmoklasisty – 100 punktów
 • punkty za świadectwo z 4 przedmiotów – 72 punkty
 • aktywność społeczna – 3 punkty
 • rozmowa – 30 punktów
 • TeZeton – 50 punktów

Kandydat/kandydatka łącznie może uzyskać maksymalnie 255 punktów.

Próg punktowy* to 150 punktów dla nowych uczniów i 130 punktów dla uczniów TZ.

*minimalna liczba punktów ze wszystkich etapów rekrutacji

FINANSE 2020/2021

 • czesne na rok szkolny 2020/2021 wynosi 1.800 zł / 1 m-c
 • możliwe dodatkowe opcje płatności: opłata za cały rok szkolny, opłata w podziale na półrocza
 • obowiązuje jednorazowe wpisowe na cały etap edukacyjny w wysokości 1.800 zł, jest ono podzielone na dwie części:
  • 200 zł – opłata rekrutacyjna
   w razie rezygnacji w trakcie procesu rekrutacji lub po ogłoszeniu ewentualnego nieprzyjęcia Ucznia do szkoły, opłata jest bezzwrotna
  • 1.600 zł – wpłata w momencie przyjęcia Ucznia do naszej szkoły