tel.: +48 606424705

hello@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472B

80-309 Gdańsk

08:00 - 16:00

Od pn. do pt.

Rekrutacja liceum 2021/2022

Formalności


Proces rekrutacji

marzec/maj 2021

1. Formularz Zgłoszeniowy

Zgłoszenie chęci do wzięcia udziału w procesie rekrutacji poprzez wypełnienie formularza na dole strony.

marzec/maj 2021

2. Spotkanie z Rodzicami

Na podstawie zgłoszenia Szkoła kontaktuje się z Rodzicami w celu ustalenia terminu indywidualnego spotkania.

marzec/maj 2021

3. Rozmowa Rekrutacyjna

Kolejnym niezbędnym etapem jest indywidualna rozmowa z Kandydatem/Kandydatką o przyszłości, oczekiwaniach i pomysłach. Podczas spotkania stwarzamy przestrzeń na przekonanie nas, iż możemy pomóc w osobistym rozwoju oraz chętnie usłyszymy, jak Kandydaci mogliby wzbogacić naszą społeczność.

Możliwość uzyskania maksymalnie 30 punktów.

marzec/maj 2021

4. Portfolio Kandydata/Kandydatki

Ten etap to czas kreatywnej pracy własnej. Prosimy o przesłanie do nas krótkiego filmiku wraz z prezentacją dotyczącą dwóch obszarów Twojej edukacji – języka polskiego i języka angielskiego. Szczegółowe instrukcje do filmu prześlemy w osobnym mailu.

W portfolio przyglądamy się takim kompetencjom jak:

 • kreatywność
 • kompetencje językowe z języka angielskiego, w tym mówienie
 • umiejętności językowe z języka polskiego, w tym konstruowanie wypowiedzi
 • ubieranie własnych myśli w słowa
 • autoprezentacja
 • logiczne myślenie

Możliwość uzyskania maksymalnie 40 punktów.

14 maja 2021

5. TeZeton

Zapraszamy młodzież na spotkanie internetowe TeZeton, gdzie wraz z innymi Kandydatami/Kandydatkami będzie można wykonać twórczą pracę projektową, połączoną z dobrą zabawą! Chcemy spędzić razem trochę czasu, poznać się bliżej.

Przyjrzeć się kompetencjom w zakresie:

 • ubieranie własnych myśli w słowa
 • współpracy
 • samodzielności
 • odpowiedzialności
 • nawiązywania relacji
 • komunikacji
 • pro-aktywności

Po wydarzeniu Kandydaci otrzymają informację zwrotną wraz z ilością punktów uzyskanych w ramach tego etapu rekrutacji.

Możliwość uzyskania maksymalnie 50 punktów.

26 maja 2021

6. Wyniki Rekrutacji

Maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać Kandydat/Kandydatka ze wszystkich etapów rekrutacji:

Etapy rekrutacji Liczba punktów
Rozmowa Rekrutacyjna 30
Portfolio 40
TeZeton 50


Kandydat/Kandydatka łącznie może uzyskać 120 punktów.

Graphics Graphics

Informacje ogólne

Thinking Zone to szkoła podstawowa i liceum, które jako pierwsze w Polsce umiejscowione są w parku biznesowym, w Olivia Business Centre w Gdańsku. Thinking Zone w 2018 roku jako pierwsza i jedyna szkoła w Polsce, a druga w Europie zakupiła i wdraża model nauczania VESS amerykańskiej firmy Edu1st. Ta metoda pracy jest efektem współpracy Edu1st i Harvard University. 50 lat temu na Harvard Graduate School of Education powstał Project Zero, który skoncentrował się na badaniach nad rozwojem kultury myślenia w szkołach. W toku wieloletnich badań powstały konkretne metody, procedury i narzędzia, które stosowane są na zajęciach prowadzonych w Thinking Zone, niezależnie od przedmiotu czy wieku dzieci. Thinking Zone jest jedną ze 120 unikatowych szkół na świecie, które pracują w oparciu o model VESS.

W szkołach Thinking Zone wspieramy także emocjonalną sferę uczniów poprzez cotygodniowe warsztaty psychologiczne, podczas których omawiane są bieżące sytuacje w klasie oraz rozwój inteligencji emocjonalnej, komunikacji, samoświadomości i relacji. Drugim działaniem wspierającym jest tutoring. Osobisty tutor pracuje z uczniem nad jego celami np. przygotowaniem do matury, wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej czy indywidualnym programem wsparcia. Celem tutoringu w Thinking Zone jest rozwój ucznia - przede wszystkim w obszarze edukacyjnym i rozwoju osobistego:

 • samoświadomość - rozwój świadomości samego siebie: emocji, potrzeb, myśli, możliwości, ograniczeń
 • kultura myślenia - świadomy konsument informacji
 • uczenie się - rozwój umiejętności uczenia się, świadomość procesu
 • relacje międzyludzkie - empatia, budowanie satysfakcjonujących i trwałych relacji
 • kompetencje miękkie - współpraca, rozwiązywanie konfliktów, asertywność, postawa przedsiębiorcza, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie sobą w czasie i przestrzeni

Trzecim filarem edukacji w Thinking Zone jest przedsiębiorczość rozumiana jako rozwijanie takich kompetencji jak zaradność czy umiejętność aktywnej realizacji swoich pomysłów i celów naszych uczniów, które ułatwią im funkcjonowanie w dorosłym świecie. Tym samym uczymy, jak w zespole uczyć się tworzenia, realizacji celów wynikających z naszych pasji, czy zainteresowań. Dzieci i młodzież realizują konkretne, życiowe projekty, które trwają wiele miesięcy, np. kampania crowdfundingowa.

Prowadzony w Thinking Zone program Be Kind 2Your Mind pozwala nam na ćwiczenie uważności wg metody mindfulness. To trening dedykowany młodzieży odwołujący się do technik OPU (oddech, ciało, uwaga, uczucia, myśli, uważność). Dzięki niemu uczniowie zwiększają swoją świadomość, lepiej radzą sobie ze stresem, rozpoznają uczucia i myśli, zauważają sygnały płynące z ciała, potrafią się lepiej koncentrować i budować zdrowe relacje.

Naszą wizją jest absolwent, który jest samodzielny, myśli krytycznie, jest partnerem dla nauczyciela i cechuje się przedsiębiorczą postawą. Dodatkowo sprawnie wykorzystuje nowoczesną technologię, pracuje zespołowo jak i indywidualnie oraz potrafi rozwiązywać swoje problemy.
Thinking Zone. Szkoła, która uczy.

e-mail: hello@thinkingzone.pl
tel.: 606 424 705

Graphics

Formularz


  Dane Rodzica/Opiekuna Prawnego

  *Wszystkie pola są wymagane

  Dane Ucznia

  *Wszystkie pola są wymagane

  Jestem zainteresowana/y rekrutacją do Liceum Ogólnokształcącego Thinking Zone do klasy:


  Administratorem danych osobowych jest Fundacja Thinking Zone z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000623078, NIP: 5842750589, REGON: 364696413, która dane osobowe przetwarza zgodnie z Klauzulą informacyjną