+48 606 424 705

hello@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

od pn. do pt.

+48 606 424 705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

KLAUZULA INFORMACYJNA – SP

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Nazwa:  Fundacja Thinking Zone z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000623078, NIP: 5842750589, REGON: 364696413, będącą organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową Thinking Zone


ZAKRES STOSOWANIA

Zastosowanie: przetwarzanie danych osobowych Kandydatów oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych Kandydatów w procesie rekrutacji.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE KONTAKTOWE

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencje na adres e-mail: iod@thinkingzone.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, w celu:
  • rekrutacji kandydatów do szkoły na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019 poz. 1481) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umów i służących do wykonania umowy lub której stroną jest osoba, której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • ochrony roszczeń w tym odpieranie lub dochodzenie roszczeń przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń (jako prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • marketingu produktów i usług Fundacji, co oznacza również przesyłanie informacji handlowych na podany adres e-mail, w tym marketingu w postaci reklam, promocji, newsletterów i innych form marketingu na telekomunikacyjne urządzenia końcowe takie jak: smartfony, telefony, laptopy, komputery i inne, mające dostęp do sieci Internet, których osoba jest użytkownikiem (zgodnie z 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • realizacji usługi newslettera zawierającego informacje o wydarzeniach z branży edukacyjnej, w tym także wydarzeń, w których ADO jest partnerem, uczestnikiem, patronem (zgodnie z 6 ust. 1 pkt a RODO);

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, tradycyjny przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
 2. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu zebranych danych osobowych m in. do analizy preferencji edukacyjnych, zainteresowań około edukacyjnych oraz będzie realizowane w celu marketingu produktów i usług Fundacji. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostarczanie spersonalizowanej reklamy produktów i usług Fundacji.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa:
  • – w punkcie 2.1 i 2.2 będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi przez Administratora,
  • – w punkcie 2.3 – 6 lat zgodnie z art. 118 KC
  • – w punktach 2.4 i 2.5 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 1. Przetwarzane przez Fundację dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (tj. poza Kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Odbiorcami powierzonych nam danych osobowych mogą być instytucje, względem których ADO realizuje swoje obowiązki zgodnie z prawem oświatowym. Odbiorcami mogą być Partnerzy ADO, w oparciu o których systemy ADO realizuje umowę na świadczenie usług edukacyjnych. Jednocześnie dane osobowe mogą być powierzane Partnerom w celu realizacji obowiązków, które są niezbędne do wykonania umowy na kształcenie dziecka.

Partnerami ADO są między innymi:

 1. „Olivia Gate” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-251) przy ul. Batorego 16/1A – w zakresie dostępu do budynków, w których realizowana jest umowa procesu rekrutacyjnego;
 2. Centrum Cyfryzacji sp. z o.o. sp. k z siedzibą w Krapkowicach (47-300), ul. Rynek 16 – w zakresie realizacji obowiązków wynikających z RODO.

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgoda może być wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail wskazany w pkt. 1.Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.
 2. Ma Pan(i) prawo do otrzymania dostarczonych do Fundacji danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

 1. Ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00.

OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek realizacji poszczególnych usług wskazanych w pkt 2. przez Administratora. Konsekwencją wycofania zgody, będzie brak możliwości uzyskania informacji wskazanych w pkt 2. oraz w przypadku zawarcia umowy, brak możliwości jej skutecznej realizacji.

 

 

 

Gdańsk, Marzec 2020r.   Fundacja Thinking Zone

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które są zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze lub smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo wyłączyć opcję zapisu plików cookies w przeglądarce internetowej. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przechowywania i przetwarzania danych można zapoznać się w klauzuli informacyjnej.
Cookies settings
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings