tel.: +48 606424705

hello@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472B

80-309 Gdańsk

08:00 - 16:00

Od pn. do pt.

Szkoła Podstawowa

Więcej o Szkole Podstawowej Thinking Zone

Szkołę podstawową zaczyna małe dziecko, a kończy nastolatek. To okres wielu bardzo istotnych zmian w rozumieniu i podejściu do świata, ale także do samego siebie. Kluczowym celem, jaki realizujemy w szkole podstawowej Thinking Zone jest zapewnienie bezpieczeństwa emocjonalnego oraz zadbanie o poczucie wspólnoty i dobre, czyli partnerskie relacje między moderatorem/nauczycielem a uczniem. Jesteśmy przekonani, że w przyjaznym i otwartym na potrzeby środowisku uczeń sam chętnie sięga po wiedzę i rozwija się w najwłaściwszym dla siebie tempie. 

Zapraszamy do naszej szkoły dzieci po zakończonym etapie nauczania początkowego.
Obecnie rekrutujemy na rok szkolny 2020/2021 uczniów do klasy 6 i 7 SP.

We wszystkich naszych szkołach realizujemy podstawę programową stworzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podstawa programowa określa cele edukacyjne (co uczeń wiedzieć powinien pod koniec danej klasy), ale nie definiuje sposobów ich realizacji. Dzięki temu możemy wybierać najefektywniejsze metody dydaktyczne oraz programy edukacyjne.

  • Wsparcie – w szkole podstawowej Thinking Zone stawiamy na zaspokajanie naturalnej ciekawości dziecka, na współpracę i działanie projektowe oraz na myślenie krytyczne. W trakcie całego okresu nauki dbamy o rozwijanie relacji w grupie rówieśniczej oraz z całą społecznością szkolną.
  • Indywidualne podejście – każdego ucznia traktujemy podmiotowo – doskonale go znamy, szanujemy jego zdanie i wspieramy w trudnych momentach, umożliwiając wyrażanie potrzeb, emocji i korzystanie z indywidualnego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego.
  • Atmosfera – dbamy o odpowiedni nastrój naszej szkolnej codzienności i wierzymy, że rozwój i skuteczna nauka są łatwiejsze w przyjaznej atmosferze. Uporządkowane emocje dziecka tworzą przestrzeń myślową, pobudzają ciekawość i chęć do działania, a stres występuje jedynie w roli motywatora.

W Szkole Podstawowej Thinking Zone stawiamy na zabawę i aktywne poznawanie świata. Realizujemy podstawę programową w sposób niestandardowy.

  • Nasi uczniowie pracują w grupach, mogą ze sobą rozmawiać podczas zajęć i zadawać dowolną ilość pytań
  • Nie korzystamy z podręczników i ćwiczeń, udostępniamy własne materiały i pomoce niezbędne do wspólnej nauki
  • Wybieramy ocenianie kształtujące, która traktujemy jako efektywną informację zwrotną
  • Pracujemy w blokach 1,5 godzinnych i mamy długą przerwę na wspólny obiad
  • Często wychodzimy na zewnątrz i uczymy się w terenie, zdobywając praktyczną wiedzę i umiejętności korzystając z zasobów otaczającego nas świata

Każdy dzień w naszej szkole to nowa przygoda, przy czym staramy się utrzymać stały rytm i dynamikę zajęć. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzimy na świeżym powietrzu lub w nowoczesnym i komfortowym kompleksie sportowym Aqustacja & Sportstacja w Alchemii. W ciągu dnia zawsze jest przerwa na ciepły obiad – szkoła korzysta z usług firmy cateringowej, która dostarcza codziennie świeże i ciepłe posiłki.

Przykładowy plan lekcji wygląda następująco:

Kadra nauczycielska Szkoły Podstawowej Thinking Zone to wrażliwi opiekunowie, przyjaciele i przewodnicy na drodze do wiedzy i umiejętności. Posiadają wysokie kwalifikacje i odpowiednie przygotowanie do pracy z dziećmi oraz realizowania podstawy programowej w sposób zgodny z celami i wartościami naszej szkoły. 

  • Wpisowe w roku szkolnym 2020/2021 – wynosi 1800 zł – jest to opłata jednorazowa na cały etap edukacyjny
  • Czesne w roku szkolnym 2020/2021 – wynosi 1800 zł / 1 m-c – płatne przez 12 miesięcy