tel.: +48 606424705

hello@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472B

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

Szkoła Podstawowa

Thinking Zone - jedyna taka szkoła podstawowa

Jak wygląda uczeń w klasycznej szkole podstawowej? Jak w każdej innej. Jest tylko bardziej znudzony, zagubiony i kompletnie nie rozumie jak wiedza o pantofelku wpływa na jego życie. Nie chce też przyjmować autorytarnie przekazywanej wiedzy. Szkoła w modelu pruskim nie nadąża za zmianami technologicznymi, społecznymi i emocjonalnymi dzisiejszych uczniów. Dlatego uczniowie doświadczają coraz częściej niskiego poczucia własnej wartości, niskiej samodzielności i poczucia odpowiedzialności, nie znają swoich potrzeb, mają niski poziom samoświadomości,  nie wiedzą czym się interesują ani czym się kierować w życiu, nie potrafią rozwiązywać problemów.

Dlatego w Thinking Zone uczymy kompetencji przyszłości: krytycznego myślenia, kreatywności, umiejętności adaptacyjnych. Dbamy o bezpieczeństwo również emocjonalne, a nauczyciele są towarzyszami w procesie uczenia.

Jak to robimy?

Model VESS - esencja najlepszych praktyk

W 2018 roku jako pierwsza i jedyna szkoła w Polsce rozpoczęliśmy certyfikację w modelu VESS. Model ten powstał w oparciu o badania nad rozwojem procesu myślenia, zrozumienia i uczenia się prowadzone na Uniwersytecie Harvarda. Model VESS to sztuka myślenia oparta na narzędziach efektywnego przekazywania wiedzy, zachęcania do własnych doświadczeń i osobistych refleksji.

Jeśli poczytamy historie wielkich – od artystów po inżynierów czy biznesmenów – zobaczymy, że wszystkich ich łączy  sposób myślenia, który wykracza poza ramy schematu i przeciętności. Największym kapitałem Elona Muska, Billa Gatesa, Natalie Portman czy Leonarda da Vinci było i jest właśnie nieszablonowe podejście do tematów, które innym wydały się oczywiste.

Pewnie dlatego bardzo lubimy jedną z wielu błyskotliwych sentencji Alberta Einsteina:

„Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi”.

Szkoła w sercu trójmiejskiego biznesu

Siedziba naszej szkoły nieprzypadkowo mieści się w budynku Oliwia Business Centre. Idea rozwijania przedsiębiorczości przyświeca nam od najwcześniejszych etapów edukacji. Dlaczego? Ponieważ szkoła powinna być trampoliną do satysfakcjonującej pracy, udanej kariery i realizowania życiowych ambicji. Dzięki biznesowemu środowisku, zajęciom z przedsiębiorczości, a także spotkaniom i warsztatom z praktykami biznesu nasi uczniowie otrzymują inspirujące wzorce i od najmłodszych lat kształtują cechy, które staną się  fundamentem ich zawodowej ścieżki.

Szczęście - to nasz priorytet!

To dla nas ważne, aby dziecko lubiło swoją szkołę, a naukę traktowało jak fascynującą przygodę, a nie żmudny obowiązek. Dlatego w Thinking Zone stałe grono psychologów dba o dobrostan psychiczny uczniów – pracując zarówno warsztatowo, jak i indywidualnie nad poczuciem własnej wartości u dzieci, ich dobrym samopoczuciem i relacjami z innymi. Nasza szkoła jest przestrzenią, w której uczniowie mogą wyrażać swoje emocje, dzielić się tym, co dla nich trudne, a także uczyć się akceptowania siebie i innych, bez względu na dzielące nas różnice.

Indywidualny rozwój każdego Ucznia

Każdy człowiek posiada niepowtarzalny komplet zasobów, które zauważone i dobrze wykorzystane mogą przynieść radość, satysfakcję i dobrobyt. Dlatego nasi tutorzy z każdym uczniem opracowują indywidualną ścieżkę rozwoju, uwzględniając jego predyspozycje, temperament, zainteresowania i tempo pracy. Takie podejście pozwala uczniom rozwijać skrzydła i chroni ich przed rywalizacją – u nas  każdy podąża własną drogą i realizuje osobiste cele ze wszystkich dziedzin nauki, a także sportu, muzyki czy sztuki.

Więcej niż lekcje

W Szkole Podstawowej Thinking Zone realizujemy podstawę programową stworzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podstawa programowa określa cele edukacyjne (co uczeń wiedzieć powinien pod koniec danej klasy), ale nie definiuje sposobów ich realizacji. Dzięki temu możemy wybierać najefektywniejsze metody dydaktyczne oraz programy edukacyjne.
W naszej szkole nauka jest zabawą, a do tego, co obowiązkowe, podchodzimy z pasją, udowadniając, że nie ma nudnych zagadnień, jeśli tylko ciekawie je zaprezentujemy. W szkolnym kalendarzu poza planem lekcji uczniowie znajdą wiele zajęć dodatkowych – na przykład trening uważności, zajęcia audiowizualne, redagowanie gazety –  a także spotkań ze znanymi osobami, które zdradzają kulisy swojej pracy.

Współpraca międzynarodowa

Thinking Zone należy do międzynarodowej sieci szkół pracujących wg modelu VESS, z którymi prowadzimy wspólne projekty edukacyjne i artystyczne. Dzięki temu nasi uczniowie od najmłodszych lat trenują używanie języków obcych, poznają rozmaite kultury i budują relacje z rówieśnikami bez względu na szerokość geograficzną. Z kolei nauczyciele Thinking Zone biorą udział w międzynarodowych szkoleniach, a z praktyk w szkołach Hiszpanii czy Skandynawii, przywożą i wdrażają do swojej pracy nowoczesne metody, osiągając doskonałe rezultaty. Szkoła aktywnie uczestniczy też w programie Erasmus+.

Twórcza przestrzeń swobody

Wzajemny szacunek w naszym rozumieniu nie opiera się na zakazach i formalnościach. Przestrzeń szkoły jest tak zaaranżowana, aby każdy czuł się tu swobodnie. Uczniowie mogą siedzieć na dywanie, leżeć na pufach, pić w każdym momencie, gdy tego potrzebują, jeść, kiedy są głodne. Wspólna kuchnia, jadalnia, przestrzeń do rozmów i zabawy sprawia, że w naszej szkole nie ma podziałów. Razem tworzymy społeczność Thinking Zone, jesteśmy blisko siebie, a nauczyciele dla uczniów są partnerami, a nie strażnikami porządku i ciszy. U nas nie ma dzwonków, a dłuższe bloki lekcyjne, pozwalają na dłuższe przerwy obiadowe, wtedy jest czas i na wolny posiłek, i na regenerację.

Bezpieczna nauka w pandemii

Ubiegły rok pokazał, że nawet w sytuacjach kryzysowych jesteśmy w stanie przygotować harmonogram pracy, aby uczniowie mogli się uczyć, bawić, realizować swoje pasje i utrzymywać kontakty z rówieśnikami. Przez całą pandemię działaliśmy w systemie zmianowym, aby co dwa tygodnie w warunkach bezpiecznych dla zdrowia uczniowie mogli pracować nie tylko online, ale również spotykając się w klasach. W minionym roku – mimo pandemii – udało nam się zorganizować międzynarodowy wernisaż, warsztaty pozalekcyjne,  zajęcia na otwartym powietrzu, zrealizować podstawę programową i z sukcesem przygotować uczniów do egzaminów klas ósmych.


  Poznaj nas bliżej!

  Zostaw kontakt do siebie, a oddzwonimy i opowiemy o szczegółach rekrutacji i wartościach Szkoły Podstawowej Thinking Zone.


  Administratorem danych osobowych jest Fundacja Thinking Zone z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000623078, NIP: 5842750589, REGON: 364696413, która dane osobowe przetwarza zgodnie z Klauzulą informacyjną

  Nasi uczniowie lepiej zdają egzaminy!

  Wyniki egzaminacyjne naszych Uczniów pokazują, że bezstresowymi metodami można osiągnąć lepsze rezultaty. Za każdym razem nasi Uczniowie zdają od 15 do 30% lepiej niż średnia krajowa!
  I dzieje się tak, mimo że nie należymy do typowych szkół rankingowych – naszym celem nie jest jednorazowe zdanie testu z wiedzy, lecz rozwój kompetencji będących trwałym zasobem na przyszłość.

  Rekrutacja Uczniów na rok szkolny 2021/2022

  Jeśli chcesz, by Twoje dziecko:
  🟠 chodziło do szkoły z entuzjazmem i radością
  🟠 czuło się „sobą” i „we właściwym miejscu”
  🟠 mogło rozwijać swoje pasje i realizować cele naukowe, sportowe, osobiste i artystyczne
  🟠 uczyło się umiejętności niezbędnych w zmieniającym się świecie
  napisz do nas hello@thinkingzone.pl lub zadzwoń +48606424705. Pogadamy, pokażemy Ci szkołę i nasze otoczenie.

  Obecnie rekrutujemy Uczniów do klas 1-3 oraz klas 7-8.