tel.: +48 606424705

hello@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472B

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

Edukacja Domowa

Edukacja Domowa w Thinking Zone

Edukacja domowa to alternatywna forma edukacji do zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W każdej szkole ta forma edukacji wygląda inaczej i jest planowana wewnętrznie przez daną placówkę. Naszym celem jest wyjście ku potrzebom dzieci i młodzieży przez zaproponowanie im dostępu do edukacji, która będzie przyjazna, dostępna i budowana na własnych zasadach.

Edukacja domowa według Thinking Zone to:

 • indywidualne wsparcie ucznia w procesie uczenia się
 • stworzenie warunków do rozwijania relacji z rówieśnikami
 • koncentracja na spersonalizowanym nauczaniu
 • stworzenie warunków do bezpiecznej nauki i dobre przygotowanie do egzaminów
 • współpraca online oraz stacjonarnie

Nasza oferta

Biorąc pod uwagę różny zakres potrzeb i celów młodych ludzi opracowaliśmy cztery różne ścieżki edukacji domowej w Thinking Zone.

Współpraca

 1. Zapisy są otwarte przez cały rok szkolny – izabela.gwozdz@thinkingzone.pl
 2. Konieczność uzyskania pozytywnej opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
 3. Umowa z rodzicami, płatność wpisowego
 4. Każdy uczeń otrzyma legitymację Thinking Zone
 5. Każdy uczeń po zaliczeniu egzaminów otrzyma świadectwo zakończenia roku szkolnego

Opieka koordynatora
Wszyscy uczniowie w edukacji domowej objęci są opieką koordynatora, a wspólne cykliczne spotkania pozwolą na jak najlepsze wykorzystanie tej formuły uczenia się.

Zagadnienia przedmiotowe

Dostęp do list zagadnień z każdego przedmiotu na dany rok szkolny, uwzględniających kluczowe obszary podstawy programowej, które uczeń powinien opanować. Uporządkowany zakres materiału pozwoli zaplanować i monitorować proces nauki.
We wszystkich pakietach przewidziane są listy zagadnień z każdego przedmiotu (tzw. NaCoBeZu – na co będę zwracać uwagę) na dany rok szkolny.

Możliwość napisania sprawdzianów

Dla chętnych istnieje możliwość napisania 3 sprawdzianów w roku z określonej liczby przedmiotów, uzależnionej od wybranego pakietu. Sprawdziany mogą pomóc ocenić, co uczeń już potrafi, a nad jakim obszarem powinien jeszcze popracować.

Organizacja egzaminów klasyfikacyjnych
Formuła edukacji domowej nakłada obowiązek zaliczenia rocznych egzaminów klasyfikacyjnych obejmujących przedmioty przewidziane w podstawie programowej na danym etapie edukacyjnym. Koordynator przygotowuje plan przebiegu egzaminów, które trwają od kwietnia do czerwca.

Warsztaty z kultury myślenia

W Thinking Zone dobrze wiemy, jak ważne jest kreatywne, krytyczne myślenie, które wdrażamy na co dzień w naszej szkole. Dlatego uczniowie edukacji domowej będą mieli możliwość uczestniczenia raz w roku szkolnym w warsztatach poświęconych w całości kulturze myślenia, konkretnym narzędziom i strategiom, które są pomocne w samodzielnym zdobywaniu kompetencji i wiedzy, ale także po prostu w życiu.

Biblioteka zasobów edukacyjnych

Zasoby edukacyjne obejmują materiały stanowiące wsparcie dydaktyczne
i uzupełnienie wiedzy, m.in.: artykuły, opracowania, filmy edukacyjne, itp. Dodatkowo szkoła dysponuje biblioteczką podręczników oraz książek popularnonaukowych,  dostępną (na miejscu, w szkole) dla uczniów edukacji domowej.

Tutoring
Forma indywidualnego wsparcia, oparta o cykl regularnych spotkań podopiecznego
z tutorem. Spotkania odbywają się przez cały rok szkolny. Uczeń pracuje indywidualnie nad wybranym obszarem lub tematem, a w trakcie procesu odkrywa talenty oraz rozwija umiejętność samodzielnego myślenia i tworzenia. Spotkania mogą mieć charakter edukacyjny, rozwojowy lub edukacyjno-rozwojowy.

Lekcje indywidualne
Indywidualne spotkania z wybranym nauczycielem przedmiotowym w celu wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się podczas pracy własnej lub wskazanie obszaru do rozwoju.

Udział w lekcjach [Pakiet TZ Active]
Przez 4 dni w miesiącu istnieje możliwość uczestnictwa w wybranych zajęciach szkolnych, wyszczególnionych w planie lekcji, w dowolnej ilości godzin w danym dniu [za wyjątkiem wyjść na basen]. Może to być odpowiedź na potrzebę poczucia przynależności do grupy i społeczności szkolnej.

Wycieczki i wyjścia edukacyjne [Pakiet TZ Active]
Uczeń ma możliwość uczestniczenia w wycieczkach oraz wyjściach edukacyjnych organizowanych przez szkołę, po uprzednim poinformowaniu osoby organizującej przedsięwzięcie (dołącza do jednej z klas).

Spotkanie z psychologiem [Pakiet TZ Active]
Celem indywidualnych spotkań ucznia z psychologiem szkolnym, jest omawianie bieżących, jednorazowych trudności i wspólne poszukiwanie rozwiązań. Psycholog przeprowadza konsultacje lub porusza tematy związane z personalnym doradztwem zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ucznia.

Finanse 2021/2022

 • czesne na rok szkolny 2020/2021 wynosi w zależności od wybranej ścieżki edukacji domowej:
  • TZ Basic: 450 zł
  • TZ Plus: 900 zł
  • TZ Plus online: 900 zł
  • TZ Active: 1.150 zł
 • możliwe opcje płatności: opłata miesięczna przez cały rok szkolny tj. 12 miesięcy, opłata za cały rok szkolny, opłata w podziale na półrocza
 • obowiązuje jednorazowe wpisowe na cały etap edukacyjny w wysokości 300 zł

Alternatywa i szansa

Dzisiejsi uczniowie mają coraz większe problemy z odnalezieniem się we „wczorajszej” szkole.

Uczniowie, których wiedza wykracza poza podstawę programową,  mają poczucie straconego czasu, małej ilości wyzwań, braku rozwoju i nudy, natomiast osoby potrzebujące silniejszego wsparcia, czują się odosobnione z powodu braku spersonalizowanego podejścia do ich rozwojowych i edukacyjnych potrzeb.

Edukacja domowa staje się coraz częściej rozważaną alternatywą dla powszechnego systemu szkolnictwa. Wierzymy, że to przyszłość edukacji, przyszłość dla uczniów z XXI wieku. Jej warunkiem jest jednak, aby uczeń otrzymał kompleksową ofertę, w pełni zindywidualizowaną i skrojoną pod jego potrzeby.

Kontakt

Zapraszamy do skorzystania z oferty edukacji domowej w Thinking Zone.
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać drogą mailową, pod adresem izabela.gwozdz@thinkingzone.pl lub telefonicznie pod numerem +48606424705.