tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472B

80-309 Gdańsk

08:00 - 16:00

Od pn. do pt.

Liceum

Więcej o Liceum Thinking Zone

Szkoła średnia odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu nastolatka do dalszej edukacji akademickiej – a w Liceum Thinking Zone – także do dorosłości. Kładziemy nacisk na odpowiedzialność i świadome wybory naszych uczniów oraz wiedzę i umiejętności, niezbędne w dążeniu na drodze do spełnionego i szczęśliwego życia.

Realizujemy podstawę programową stworzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podstawa programowa określa cele edukacyjne – co uczeń wiedzieć powinien pod koniec danej klasy, ale nie definiuje sposobów ich realizacji. Dzięki temu możemy wybierać najefektywniejsze metody dydaktyczne oraz programy edukacyjne.

Obecnie mamy jeszcze kilka miejsc w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów klasy 1 (w trybie 4 letnim), klasy 1 (w trybie 3 letnim) oraz klasy 2 (w trybie 3 letnim).

Matura, która kończy ten etap edukacji to ważny moment w życiu każdego licealisty.  Stwarzamy możliwości do poszukiwania i zgłębiania wiedzy różnymi sposobami, tak aby matura była jednym z egzaminów, jakie zdajemy każdego dnia.

W Liceum Thinking Zone szczególnie dbamy o rozwój umiejętności, które są niezbędne w dorosłym życiu – myślenia krytycznego, samodzielności i odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje. Pokazujemy, jak umiejętnie budować i dbać o relacje. Zachęcamy do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: kim jestem? czego chcę? jaką ścieżką chcę dalej iść? To ważne pytania, które zadaje sobie każdy młody człowiek i wiemy, jak ważne jest wsparcie dorosłych w tych poszukiwaniach.

Każdego ucznia Thinking Zone taktujemy podmiotowo – doskonale go znamy, szanujemy jego zdanie i indywidualnie wspieramy, ponieważ rozwój i skuteczna nauka są możliwe tylko w odpowiedniej atmosferze, gdy emocje dziecka są uporządkowane – pobudzona jest ciekawość i chęć do działania, a stres występuje tylko w ilości motywującej do działania.

Tygodniowy plan zajęć podzieliliśmy na dwie części:

  • obowiązkową – to głównie przedmioty maturalne
  • nieobowiązkową – przedmioty wybierane przez ucznia, według jego zainteresowań i celów edukacyjnych

Docelowo chcemy, aby podział między częścią obowiązkową i nieobowiązkową wynosił 50:50.

Uczeń samodzielnie i odpowiedzialnie wybiera najlepszą formę nauki dla siebie: z nauczycielem, który pełni rolę moderatora, samodzielnie w domu, samodzielnie w szkole lub w zespole uczniów. Rozwiązań jest wiele – uczeń poznając siebie, wybierze najlepsze rozwiązanie.

W Liceum Thinking Zone nauczyciel pełni rolę przewodnika na drodze ucznia do wiedzy i umiejętności – pokazuje, jak wyszukiwać potrzebne informacje z wszystkich dostępnych źródeł, umiejętnie je przetwarzać, analizować i wyciągać wnioski. Pomaga odkrywać  i rozwijać zdolności, ale także wspiera w trudnych sytuacjach i przy spadku motywacji.

  • Wpisowe w roku szkolnym 2019/2020 – wynosi 1600 zł – jest to opłata jednorazowa na cały etap edukacyjny
  • Czesne w roku szkolnym 2019/2020 – wynosi 1600 zł / 1 m-c – płatne przez 12 miesięcy
Pobierz przewodnik po Thinking Zone

Zapraszamy do pobrania broszury, opisującej naszą szkołę.

Pobierz statut Liceum

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem naszej szkoły.