tel.: +48 606424705

hello@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472B

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

Nasze Szkoły

Szkoła podstawowa

Najważniejszym celem, który realizujemy w naszej szkole podstawowej to bezpieczeństwo emocjonalne oraz szeroko rozumiany rozwój każdego dziecka. Uczniowie mają partnerską relację z nauczycielami, mają wpływ na przebieg lekcji, mają dużą autonomię w obszarze sposobu uczenia się. Mają możliwość indywidualnych spotkań/konsultacji z nauczycielami przedmiotowymi. W naszej szkole stale rozwijamy umiejętności krytycznego myślenia, pracy zespołowej, pracy projektowej, samodzielności i odpowiedzialności. Plus mnóstwo wyjść edukacyjnych oraz spotkań z ciekawymi ludźmi. To co nas wyróżnia na tle innych szkół w Trójmieście to kompleksowy rozwój inteligencji emocjonalnej. Każda klasa ma swojego psychologa odpowiedzialnego za rozwój kompetencji miękkich w klasie, podczas cotygodniowych warsztatów. Dodatkowo każdy uczeń posiada swojego tutora, którego zadaniem jest wsparcie ucznia we wszystkich obszarach wskazanych przez ucznia  (tutoring edukacyjny, tutoring rozwojowy).

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania szkoły podstawowej znajdziesz pod linkiem.

Liceum

Rok szkolny 2019/2020 będzie drugi rokiem funkcjonowania naszego Liceum. W nowym roku szkolnym otwieramy klasę dla liceum 3- letniego oraz klasę dla liceum 4-letniego.

Naszym celem jest przygotowanie młodzieży do dorosłego życia oraz umiejętności samodzielnego oraz świadomego wyboru kolejnego etapu edukacyjnego. Nauczyciele w Liceum pełnią rolę mentorów, którzy są partnerami dla uczniów w ich codziennej nauce i rozwoju.

W procesie nauki zależy nam na zapewnieniu bezpieczeństwa emocjonalnego naszych uczniów: w każdej klasie jest psycholog klasowy rozwijający kompetencje miękkie, komunikację, inteligencję emocjonalną. Więcej informacji o naszym liceum znajdziesz pod linkiem.

Nasze Liceum wyróżnia się nowatorskim podejściem, które wprowadzimy na trzech obszarach, takich jak: autonomiakompetencja i odpowiedzialność.

  • Autonomia – uczeń w dużej mierze sam decyduje, czego i jak się uczy. Uczeń samodzielnie i odpowiedzialnie wybiera najlepszą formę nauki dla siebie: z nauczycielem (moderatorem), samodzielnie w domu, samodzielnie w ramach zespołu uczniów, samodzielnie w szkole – jest wiele rozwiązań, a uczeń poznając siebie, wybiera te rozwiązania, które uznaje za najlepsze dla siebie oraz dla celów, jakie chce osiągnąć. Tygodniowy plan lekcji podzieliliśmy na część obowiązkową (głównie przedmioty maturalne) oraz nieobowiązkową. Docelowo chcemy, aby podział między częścią obowiązkową i nieobowiązkową wynosił 50/50.
  • Kompetencja – rozwijamy w naszej szkole umiejętność myślenia krytycznego, pracy zespołowej, projektowej. Dzięki temu uczeń potrafi odnaleźć się na praktycznie wszystkich przedmiotach. W sytuacji, gdy pojawia się problem ze zrozumieniem treści, nasi nauczyciele wspierają ucznia podczas indywidualnych spotkań.
  • Odpowiedzialność – każdy uczeń ma swojego tutora, który spotyka się z nim raz na 10-14 dni, aby wspierać go w procesie nauki i rozwoju osobistego. Zadaniem tutoringu jest rozwój umiejętność świadomego wyznaczania celów oraz ich odpowiedzialnego realizowania – w obszarze nauki oraz własnych pasji.