tel.: +48 606424705

hello@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472B

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Thinking Zone z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000623078, NIP: 5842750589, REGON: 364696413
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencję na adres e-mail: iod@thinkingzone.pl
  3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na wiadomość w związku z udzieloną zgodą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu ochrony ewentualnych roszczeń jako prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.
  5. Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  6. Przetwarzane przez Fundację dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (tj. poza Kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię).
  7. Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia.
  8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane) współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.
  9. Ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek realizacji powyżej zawartych celów. Konsekwencją niepodania będzie brak możliwości wymiany korespondencji.

Myślenie

Kluczem do myślenia jak prawdziwy naukowiec jest uznanie, że każda rzeczywista sytuacja (...) jest w gruncie rzeczy, gdy zostanie już zrozumiana, żenująco prosta

Eliyahu M. Goldratt

Fizyk, Twórca TOC

Thinking Zone
2016-03-14T15:19:08+01:00

Eliyahu M. Goldratt

Fizyk, Twórca TOC

Kluczem do myślenia jak prawdziwy naukowiec jest uznanie, że każda rzeczywista sytuacja (…) jest w gruncie rzeczy, gdy zostanie już zrozumiana, żenująco prosta

Możliwości

Człowiek tylko wtedy może z pełnym przekonaniem na coś się zgodzić,jeśli czuje, że ma możliwość niegodzenia się

Jesper Juul

Pedagog i terapeuta

Thinking Zone
2016-03-14T15:19:18+01:00

Jesper Juul

Pedagog i terapeuta

Człowiek tylko wtedy może z pełnym przekonaniem na coś się zgodzić,jeśli czuje, że ma możliwość niegodzenia się
0
0
Thinking Zone