tel.: +48 606424705

hello@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472B

80-309 Gdańsk

08:00 - 16:00

Od pn. do pt.

Formalności – Liceum

Informacje ogólne

W procesie rekrutacyjnym ważne jest, aby jak najlepiej poznać wzajemne oczekiwania i możliwości, zanim podejmiemy decyzję o dalszej, wieloletniej współpracy.

Prowadzimy rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do Liceum o profilu Przedsiębiorczo – Psychologicznym.
Proces rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Thinking Zone jest podzielony na kilka etapów.

e-mail: hello@thinkingzone.pl
tel.: 606 424 705

1. ZGŁOSZENIE POPRZEZ FORMULARZ

Zgłoszenie chęci do wzięcia udziału w procesie rekrutacji poprzez wypełnienie formularza.

2. SPOTKANIE Z RODZICAMI

Na podstawie zgłoszenia Liceum kontaktuje się z Rodzicami w celu ustalenia terminu indywidualnego spotkania.

3. ROZMOWA Z KANDYDATEM/KANDYDATKĄ

Kolejnym niezbędnym etapem jest indywidualna rozmowa z Kandydatem/Kandydatką o przyszłości, oczekiwaniach i pomysłach.
Podczas spotkania stwarzamy przestrzeń na przekonanie nas, iż możemy pomóc w osobistym rozwoju oraz chętnie usłyszymy, jak Kandydaci mogliby wzbogacić naszą społeczność.

Możliwość uzyskania maksymalnie 30 punktów.

4. PORTFOLIO KANDYDATA/KANDYDATKI

Ten etap to czas kreatywnej pracy własnej. Prosimy o przesłanie do nas krótkiej prezentacji dotyczącej dwóch obszarów Twojej edukacji – języka polskiego i języka angielskiego. Szczegółowe instrukcje do stworzenia portfolio prześlemy w osobnym mailu. W portfolio przyglądamy się takim kompetencjom jak:

 • kreatywność
 • kompetencje językowe z języka angielskiego, w tym mówienie
 • umiejętności językowe z języka polskiego, w tym konstruowanie wypowiedzi
 • ubieranie własnych myśli w słowa
 • autoprezentacja
 • logiczne myślenie

Możliwość uzyskania maksymalnie 40 punktów.

5. TeZeton

Zapraszamy młodzież na warsztat TeZeton, gdzie wraz z innymi Kandydatami/Kandydatkami będzie można wykonać twórczą pracę projektową, połączoną z dobrą zabawą! Chcemy spędzić razem trochę czasu, poznać się bliżej.
Przyjrzeć się kompetencjom w zakresie:

 • współpracy
 • samodzielności
 • odpowiedzialności
 • nawiązywania relacji
 • komunikacji
 • pro-aktywności

Po wydarzeniu Kandydaci otrzymają informację zwrotną wraz z ilością punktów uzyskanych w ramach tego etapu rekrutacji.

Możliwość uzyskania maksymalnie 50 punktów.

6. WYNIKI REKRUTACJI

Maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać Kandydat/Kandydatka ze wszystkich etapów rekrutacji.

Możliwość uzyskania maksymalnie 120 punktów.

7. DECYZJA I FORMALNOŚCI

Decyzja Rodziców oraz Liceum o wpisaniu Kandydata/Kandydatki na listę Uczniów.
Liceum przesyła Rodzicom wzór umowy oraz informacje o dostarczeniu niezbędnych dokumentów.


Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone
Profil Przedsiębiorczo – Psychologiczny

Obowiązujące rozszerzenia:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski

Przedmioty, które nas wyróżniają i wspierają podstawową edukację:

 • przedsiębiorczość
 • psychologia
 • uważność

  Dane Rodzica/Opiekuna Prawnego

  *Wszystkie pola są wymagane

  Dane Ucznia

  *Wszystkie pola są wymagane

  Jestem zainteresowana/y rekrutacją do Liceum Ogólnokształcącego Thinking Zone do klasy:


  Administratorem danych osobowych jest Fundacja Thinking Zone z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000623078, NIP: 5842750589, REGON: 364696413, która dane osobowe przetwarza zgodnie z Klauzulą informacyjną