tel.: +48 606424705

hello@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472B

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

Formalności – Liceum

Thinking Zone

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 oraz 2022/2023
Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone I Profil Przedsiębiorczo - Psychologiczny

e-mail: hello@thinkingzone.pl
tel.: 606 424 705

1. Zgłoszenie

Proces rekrutacji zaczyna się w momencie zgłoszenia Kandydata/ Kandydatki przez Rodziców poprzez wypełnienie formularza.

2. Rozmowa z Rodzicami

Następnym etapem jest indywidualna rozmowa z Rodzicami Kandydata/ Kandydatki. To czas, abyśmy poznali wzajemne oczekiwania i zdefiniowali potrzeby. Na tym spotkaniu opowiadamy o szkole, sposobach edukacji, a także udzielamy odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Thinking Zone.

3. Zaproszenie Kandydata/ Kandydatki na dni próbne lub TeZeton

Dni próbne mogą trwać od 1 do 3 dni w zależności od potrzeb zarówno Kandydata/ Kandydatki, jak i szkoły. Wspólnie spędzony czas to jeden ze sposobów, aby poznać społeczność, sprawdzić, jak pracujemy i upewnić się, że to odpowiednie miejsce do nauki. Podczas dni próbnych Kandydaci uczestniczą w codziennych aktywnościach z obecnymi uczniami naszej szkoły.
TeZeton to z kolei kilka wspólnie spędzonych godzin, w czasie których – poza poznaniem się kandydatów i prowadzących – pracujemy projektowo nad ciekawymi zagadnieniami. A wszystko to dzieje się w przyjaznej, twórczej atmosferze pod wspierającym okiem naszych nauczycieli i psychologów.

Poznając bliżej przyszłych licealistów, przyglądamy się kompetencjom w zakresie: współpracy, samodzielności, odpowiedzialności, nawiązywania relacji, komunikacji, pro-aktywności.

4. Rozmowa z Kandydatem/ Kandydatką

Kolejny krok to indywidualna rozmowa z Kandydatem/ Kandydatką o przyszłości, oczekiwaniach i pomysłach. Pragniemy dowiedzieć się, jak możemy wspierać i towarzyszyć w osobistym rozwoju oraz w jaki sposób Kandydat/ Kandydatka chce wzbogacić naszą społeczność.

5. Decyzja i formalności

Przechodząc opisane wyżej etapy, zarówno szkoła, jak i Rodzice oraz Kandydat/ Kandydatka prawdopodobnie wiedzą, czy Thinking Zone jest odpowiednim miejscem na kontynuację edukacji. To czas na wymianę spostrzeżeń i uwag. Efektem obustronnej decyzji na „tak” jest wpisanie Kandydata/ Kandydatki na listę Uczniów.
Liceum przesyła Rodzicom wzór umowy oraz informacje o dostarczeniu niezbędnych dokumentów.

Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone I Profil Przedsiębiorczo - Psychologiczny

Obowiązujące rozszerzenia:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski

Przedmioty, które nas wyróżniają i wspierają podstawową edukację:

 • przedsiębiorczość
 • psychologia
 • leadership
 • art zone

  Dane Rodzica/Opiekuna Prawnego

  *Wszystkie pola są wymagane

  Dane Ucznia

  *Wszystkie pola są wymagane

  Jestem zainteresowana/y rekrutacją do Liceum Ogólnokształcącego Thinking Zone do klasy:


  Administratorem danych osobowych jest Fundacja Thinking Zone z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000623078, NIP: 5842750589, REGON: 364696413, która dane osobowe przetwarza zgodnie z Klauzulą informacyjną